Belgische minister wil 10 miljoen extra voor inhuur consultants

29 maart 2016 Consultancy.nl

Steven Vandeput, de Belgische minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de regering-Michel, heeft de Belgische regering verzocht om €10 miljoen extra vrij te maken voor een reorganisatie binnen de overheid. Met het geld wil de minister een leger aan management consultants inhuren, die moeten helpen bij het afslanken en leaner maken van het overheidsapparaat. Vandeput krijgt veel kritiek op de plannen, maar wuift deze weg door te stellen dat het hier juist gaat om “een investering die veel zal opbrengen.”

De Belgische overheid heeft het momenteel zwaar te verduren. Nog even los van de verschrikkelijke aanslagen in Brussel en de kritiek die de overheid (en veiligheidsdiensten in het bijzonder) nu en de komende tijd voor de kiezen krijgt, kampt de Belgische regering al langer met een fors begrotingstekort. Ondanks dat gegeven, verzocht minister van Ambtenarenzaken, Steven Vandeput (N-VA), onlangs tot het uittrekken van ongeveer €10 miljoen extra, ten behoeve van een al langer geplande reorganisatie binnen de overheid.

Net als de Nederlandse overheid, hebben de Belgische beleidsbepalers – met de hulp van consultants – een blauwdruk geformuleerd voor deze ‘overheid nieuwe stijl’. Doel van de plannen (vanuit de NV-A) is het doorvoeren van een efficiencyslag binnen de overheid, die deze klaar moet maken voor de nieuwe marktrealiteit. Uiteindelijk moet hierdoor het overheidsapparaat ‘leaner’ en meer ‘agile’ worden zodat deze kan profiteren van bijvoorbeeld meer burgerparticipatie, selfservice en digitalisering. Ook zou de overheid veel meer een begeleidende rol moeten gaan spelen tussen stakeholders, in plaats van de financiële verantwoordelijkheid te willen dragen.

Deze shift in het operationeel model van de overheid zal volgens de beleidsbepalers leiden tot enorme bezuinigingen. Alleen al dit jaar wordt op een structurele besparing van €100 miljoen gerekend. Tegen het einde van de legislatuur wordt volgens de businesscase zelfs €750 miljoen per jaar bespaard. De belangrijkste efficiencywinst die in het geheel wordt geboekt is het opereren met minder middelen, met als gevolg dat onder andere de loonkosten dalen of dat bijvoorbeeld vastgoed efficiënter wordt gebruikt.

Maar eerst moet er geïnvesteerd worden, zegt Vandeput. Dat geld zou volgens de minister nodig zijn om het 'workflow management' en de 'technologische processen' binnen de overheid grondig te vernieuwen. “Wij hebben er nooit een geheim van gemaakt dat wij een consultancybudget nodig hadden. Sommige kennis is nu eenmaal niet aanwezig binnen de overheid”, zegt Tony Langone, de woordvoerder van Vandeput.

Het verzoek van Vandeput heeft menig wenkbrauw doen fronsen in de Belgische politiek. “We zitten al weken samen om een put van miljarden te vullen, en nu komt N-VA ook nog extra geld vragen”, zuchtte een regeringsbron tegenover de Belgische krant De Tijd. Vandeput plaatst zijn verzoek in een langetermijn context: “Als je weet dat de hervorming €750 miljoen kost, is dat investeringsbedrag relatief”, zei hij onlangs. Een akkoord ten aanzien van de extra financiering van de plannen is vooralsnog niet bereikt en ook de hoogte van de financiële waarde kan mogelijk nog fluctueren. Een budgetwerkgroep is ingesteld om de kwestie momenteel uit te werken.

Nieuws

Meer nieuws over