BDO publiceert internationale resultaten 2010

10 december 2010 BDO

Het internationale netwerk van BDO heeft over het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 30 september 2010, een omzetstijging gerealiseerd van 4,92 procent (uitgedrukt in euro’s). De totale omzet voor het gehele netwerk, inclusief de partnerorganisaties van de Amerikaanse en Spaanse kantoren, bedroeg € 3.893 miljard.

De omzetverdeling per Line of Service bleef in het afgelopen boekjaar min of meer gelijk. Audit & Assurance was in 2009/2010 verantwoordelijk voor 61 procent, Belastingadvies voor 19 procent en Consultancy voor 20 procent. De hoeveelheid medewerkers steeg licht naar 46.930, in vergelijking tot de 46.035 medewerkers van vorig boekjaar. De hoeveelheid kantoren nam iets af en bedroeg op 30 september 1.082 in 119 landen.

Belangrijkste mondiale resultaten per regio
In de Asia-Pacific-regio liet BDO in 2009/2010 de grootste groei zien, met een totale omzetstijging van 32 procent. Met name het snel uitbreidende Chinese kantoor en een recente overname in Hongkong lagen hieraan ten grondslag. Toch lieten bijna alle kantoren in deze regio een substantiële groei zien. In de Afrikaanse landen onder de Sahara, deden bijna alle BDO-kantoren het beter dan vorig jaar, wat resulteerde in een totale omzetstijging van 28 procent. Ook de komst van nieuwe kantoren in Oost-Afrika droeg bij aan dit goede resultaat. Latijns-Amerika liet ook een groei zien (18 procent), terwijl de kantoren in het Midden-Oosten een omzetdaling boekten. In Europa bleef de omzet gelijk.

Organische groei in veel Europese landen
De voorzitter van het internationale BDO-netwerk, Jeremy Newman, sprak van een noemenswaardige prestatie: “We kunnen erg blij zijn dat onze totale omzet, ondanks het uitdagende economische klimaat, in zowel euro’s als dollars uitgedrukt een stijging van 5 procent laat zien. Uiteraard is de aanzienlijke uitbreiding van ons Chinese kantoor daarop van grote invloed geweest. De omzet is hier met 65 procent gestegen ten opzichte van het vorige boekjaar en bedraagt nu € 149 miljoen. Het is daarnaast prijzenswaardig dat de Europese situatie stabiel is gebleven. Alhoewel de meeste kantoren hier een bescheiden omzetstijging boekten, kregen sommige grotere kantoren, net zoals het Amerikaanse kantoor, te maken met omzetdalingen. In Denemarken, Frankrijk, Israel, Italië, Noorwegen, Spanje en Zweden daarentegen zorgde organische groei voor significante omzetstijgingen.” 

Nieuws