BDO ontwikkelt Quickscan Marktwerking voor de zorg

31 mei 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

De marktwerking in de zorg heeft grote gevolgen voor de financiële huishouding van zorginstellingen. Steeds meer worden de budgetten en vergoedingen gekoppeld aan geleverde prestaties. BDO Accountants en Adviseurs lanceert vandaag een nieuwe online quickscan waarmee de zorgbestuurder in een oogopslag kan zien of zijn instelling klaar is voor die marktwerking. Dat inzicht zorgt uiteindelijk voor betere zorg.

De BDO Quickscan Marktwerking is online beschikbaar op www.bdo.nl/zorg en is gratis toegankelijk. Direct na het invullen van de quickscan wordt per e-mail een rapportage ontvangen met de resultaten in vergelijking met andere zorginstellingen.

“Tegenwoordig moet een zorginstelling in toenemende mate functioneren als een maatschappelijk verantwoord commercieel bedrijf. Niet iedere instelling is daar klaar voor of weet welke eisen de markt aan ze zal stellen”, aldus Chris van den Haak, partner bij BDO en voorzitter van de BDO Branchegroep Zorg, het BDO kenniscentrum voor de zorgsector.

Om zorginstellingen te helpen bepalen welke stappen ze moeten zetten om voorbereid te zijn op marktwerking, ontwikkelde BDO de Quickscan Marktwerking. Aan de basis van de scan staan vijf kernuitdagingen. “Om te beginnen hebben zorginstellingen een duidelijke strategie en beleid nodig”, zegt Van den Haak. “Ze moeten bepalen wat hun kansen en bedreigingen zijn en op basis daarvan keuzes maken. Ten tweede moeten ze bedrijfsmatig gaan werken en ‘in control’ komen: ze moeten weten waaraan het geld wordt verdiend en waaraan het wordt uitgegeven. Ten derde worden kwaliteit en innovatie steeds belangrijker. Staan de wensen van de klanten echt centraal en zijn de mogelijkheden van IT optimaal benut? Wordt gebruikgemaakt van innovatiesubsidies? Het vierde punt is good governance: doen we de juiste dingen en doen we ze goed? En de vijfde uitdaging is de investeringsstrategie. Die is van belang omdat instellingen steeds meer financieel risico lopen, vooral op het gebied van vastgoed."

Betere zorg
Instellingen die de scan invullen, krijgen direct een rapportage per mail waarin staat welke aandachtspunten specifiek gelden voor de instelling en hoe deze scoort ten opzichte van andere zorginstellingen. Van den Haak. “De scan zet instellingen op scherp. Door heldere keuzes te maken en voor een betere manier van werken te kiezen, zie je dat efficiency en rendement omhoog gaan. Zo kun je als zorginstelling voor elke beschikbare euro méér of betere zorg leveren en daarmee tegemoet komen aan de wensen van klanten.”