BDO: Controller kan sleutelrol onvoldoende waarmaken

24 februari 2012 Consultancy.nl

Controllers krijgen een steeds belangrijkere rol in het anticiperen op kansen en bedreigingen voor een onderneming. Dat blijkt uit het onderzoek Trends in Controlling van BDO dat dit jaar voor de tweede keer is uitgevoerd. 70 procent van de respondenten denkt echter dat de Nederlandse finance & control-professional op dit moment niet of in beperkte mate de juiste rol, verantwoordelijkheden en systemen heeft om een dergelijke functie in de onderneming te bekleden.

“Opvallend”, zegt onderzoeker en partner bij BDO Pieter-Paul Saasen: “Het zijn turbulente tijden. Van de financieel specialist wordt regelmatig verwacht dat hij een sleutelrol bekleed in het anticiperen van een onderneming op de snel veranderende marktomstandigheden. De meerderheid van de respondenten in ons onderzoek geeft aan dat ze die rol wel voor zichzelf ziet weggelegd maar nog niet de juiste verantwoordelijkheden en systemen heeft om deze ook daadwerkelijk in te kunnen vullen. Hier ligt een taak voor de financieel specialist om zich meer en meer te gaan richten op risicomanagement.” Juist risicomanagement daalde dit jaar op de lijst van belangrijkste uitdagingen.

Grootste professionele uitdaging
Net als vorig jaar vroeg BDO de respondenten wat ze als hun grootste professionele uitdaging zien. ‘Mijn rol binnen de organisatie’ staat net als toen op 1. Opvallend is dat het ‘innoveren van onze producten en diensten van de 7de naar de 2de plek is opgeschoven. Risicomanagement is gezakt naar een 5de plek (t.o.v. de 3de plek vorig jaar). Saasen: “De respondenten zien innovatie in producten en diensten als een belangrijk instrument om in deze economisch turbulente tijden het hoofd boven water te kunnen houden.”

Grootste uitdaging controllers in 2011 en 2012 

BDO - Trends in Controlling 

Saasen: “De respondenten hebben nogal een ‘enge’ blik op risicomanagement. Dat blijkt ook uit andere vragen.” Slechts 9 procent zegt een externe adviseur te betrekken bij de totstandkoming van het risicomanagementbeleid. Ook blijkt het waarborgen van de betrouwbaarheid van stuurinformatie (80 x genoemd) een relevanter argument voor het toepassen van risicomanagement dan het monitoren van de realisatie van plannen (59 x genoemd). “We hadden verwacht dat de respondenten het toepassen van risicomanagement juist voornamelijk als middel zagen om doelen te bereiken. Risicomanagement lijkt met name een interne aangelegenheid te zijn. Ondernemingen lopen zo het risico van bedrijfsblindheid. Het inschakelen van externe adviseurs kan dit voorkomen”, aldus Saasen.

Over het onderzoek Trends in Controlling 2011
Het onderzoek Trends in Controlling is uitgezet bij circa 700 ondernemingen in Nederland. De online enquête bestond uit 19 gesloten en open vragen. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de mate waarin ontwikkelingen binnen finance & control, zoals het toegenomen belang van risicomanagement, van invloed zijn op het dagelijks werk van de controller en zijn rol binnen de organisatie.

Nieuws

Meer nieuws over