Bain: 70% van gender parity programma's falen

17 februari 2010 Consultancy.nl

Uit een nieuw onderzoek van Bain & Company, een wereldwijd strategie adviesbureau, blijkt dat er doorgaans een ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen op de werkplek. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat meer dan 70% van de werknemers gelooft dat programma’s voor gelijkheid van geslachten falen.

De overgrote meerderheid van zowel mannen als vrouwen zegt dat ze overtuigd zijn van de voordelen van gelijkheid op het werk, maar 84% van de vrouwen gelooft dat gelijke kansen voor vrouwen een strategische noodzakelijkheid moet zijn in hun bedrijf, tegenover 48% van de mannen. Het gebrek aan structurele processen, succesmetingen en grootschalige controles in de gelijke kansen voor mannen en vrouwen – op alle organisatieniveaus – zijn de belangrijkste oorzaken voor de continuerende stagnatie van de hoeveelheid vrouwen die leiderschapsposities in hun carrière ambiëren. Uit het onderzoek bleek dat het senior management van 75% van de bedrijven gelijke kansen niet tot afgekondigde en zichtbare prioriteit hebben gemaakt. 80% van de bedrijven heeft geen adequaat kapitaal of middelen voor de initiatieven.

“Het bereiken van gelijkheid van geslachten op de werkplek is mogelijk als business leaders een systematische en aangepaste aanpak hanteren om uit te zoeken wat vrouwen doet ontsporen op hun weg in hun organisaties”, zei Orit Gadiesh, president-directeur van Bain & Company. “Men moet de aanpak op maat maken voor het bedrijf – hoe veel vrouwen heb je, waar vallen ze af en wat gebeurt er met de promoties. Wat je niet meet kan je niet herstellen.”

Bedrijven moeten het belang van accurate metingen die de huidige staat van gelijkheid van geslachten herkennen, zeggen de auteurs, maar ze moeten ook de volgende stap zetten door de vooruitgang van hun doelen in gelijke kansen te controleren, op alle organisatieniveaus. De onderzoeksresultaten laten zien dat veel bedrijven niet genoeg informatie verzamelen om hun doelen in gelijke kansen te meten en de vooruitgang ervan te controleren. Minder dan 20% van de onderzoeksrespondenten meldde dat hun bedrijf gelijkheidsmetingen effectief gebruikt. Minder dan de helft van de onderzochten wist of hun bedrijf metingen bijhoudt zoals het aantal geworven vrouwen, gepromoveerde vrouwen of behouden vrouwen.

Mannen en vrouwen dragen nog steeds verschillend bij en maken nog steeds in verschillende mate opofferingen aan het huishouden en de familie, volgens het onderzoek. Hoewel het continuerende verschil misschien niet erg verrassend is, zeggen de auteurs dat de relatieve grootte van de discrepanties de hoeveelheid hindernissen onderstreept die veel vrouwen naar eigen zeggen tegenkomen wanneer ze de behoeften en doelen voor zowel carrière als familie proberen te balanceren.

  • Ongeveer 90% van mannen én vrouwen zegt dat zowel een man als een vrouw de primaire broodwinner kan zijn in een huishouden, maar 56% van de mannen is het eens of sterk eens met de stelling dat beiden effectief de primaire opvoeder van kinderen kan zijn, vergeleken met 80% van de vrouwen.
  • Iets meer dan de helft van beide geslachten (53% van de mannen, 59% van de vrouwen) zegt dat ze opofferingen zouden willen maken in hun carrière voor het huishouden of gezin, maar bijna 80% van de mannen was het eens of sterk eens met de stelling dat hun vriendin of echtgenote carrièreopofferingen zou maken, terwijl slechts 45% van de vrouwen zegt dat hun vriend of man dit zou doen.
  • Vrouwen lieten weten twee keer zo waarschijnlijk als hun man een flexibel carrièrepad te maken, of minder aanwezig zullen zijn, en werken driemaal zo vaak parttime.

“Bedrijven moeten minder starre promotieprocessen en carrièrepaden ontwikkelen en hun flexibele carrièremodel destigmatiseren, zodat werknemers in grotere getale kunnen investeren in leiderschapsaspiraties”, zei Julie Coffman, partner bij Bain en hoofd van de wereldwijde raad voor vrouwelijk leiderschap van het bedrijf. “Het alternatief is om door te gaan met het wegdrijven van grote bronnen van talent uit het personeelsbestand, in een tijd waarin toptalent steeds schaarser wordt.”

Onderzoek over de gelijkheid van geslachten op de werkplek

Bain leidde een wereldwijd onderzoek onder 1834 business professionals in januari 2010 om de perspectieven op gelijkheid van geslachten op de werkplek beter te begrijpen. Meer dan de helft van de respondenten omschreef zichzelf als ‘senior managers’ of ‘leidinggevenden’, ongeveer driekwart van de respondenten was vrouwelijk.

Nieuws

Meer nieuws over