Adviesbureau B&A Consulting ontvangt King Keurmerk

02 maart 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

B&A Consulting heeft het “KING-Keurmerk voor Bestuurskrachtonderzoek” toegekend gekregen. Het Keurmerk zal op 17 maart in Den Haag worden uitgereikt. Dit keurmerk is een initiatief van het onafhankelijke Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Met dit Keurmerk kunnen gemeenten er op vertrouwen dat B&A voldoet aan onafhankelijke kwaliteitseisen die KING aan bestuurskrachtonderzoek stelt.

B&A Consulting is onderdeel van onderzoek- en adviesbureau B&A.

Volgens KING “maakt het bestuurskrachtonderzoek van B&A een goede indruk; er wordt duidelijk onderscheid gemaakt naar lokale, regionale en wettelijke opgaven en het aspect van de lerende organisatie, een aspect dat KING erg belangrijk acht, wordt expliciet genoemd

Bovendien loopt B&A Consulting volgens KING voorop in de verdere doorontwikkeling van het instrument bestuurskrachtonderzoek “B&A voldoet aan alle thans binnen het keurmerk geldende normen. Daarbij voldoet B&A ook nog voor een deel van de normen die pas vanaf januari 2012 in werking treden”.

Brede ervaring
B&A Consulting heeft een brede ervaring met bestuurskrachtonderzoek. In de afgelopen drie jaar heeft B&A de bestuurskracht van circa 30 gemeenten onderzocht. Daarnaast heeft B&A ook bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd van de provincies Noord- en Zuid Holland, Utrecht, Flevoland en Zeeland, alsmede van de Waterschappen Veluwe en Vallei en Eem.