Armand Hoppener in dienst bij Twynstra Gudde

21 januari 2011 Twynstra Gudde

A.P.J. (Armand) Höppener heeft zich per begin januari verbonden aan de bestuursadviespraktijk van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Höppener is in de afgelopen 35 jaar werkzaam geweest in de gezondheids-zorg als psychiater, bestuurder en adviseur.

Strategie

In zijn rol als bestuursadviseur zal Armand Höppener betrokken zijn bij uiteenlopende bestuurlijke opgaven van de bestuurspraktijk. Höppener zal zich hierbij richten op strategie en beleid bij zorginstellingen. De specifieke experti-se van Höppener zal zich richten op sleutelopgaven bij bestuurders en toezichthouders in relatie tot kwaliteit en veiligheid, de ontwikkeling van professionals binnen zorginstellingen, innovatie en het coachen van professionals en bestuurders.

Complexe processen

De bestuursadviespraktijk bestaat naast Armand Höppener en een aantal senior partners van Twynstra Gudde onder andere uit Frank de Grave, Frans van der Meché, voormalig bestuurder van het Erasmus MC en René Jansen, oud lid van de Raad van Bestuur van de NMa. Gezamenlijk vormen zij een groep professionals die op het hoogste bestuurlijke niveau opereren in uiteenlopende marktgebieden. Het werkterrein van de bestuursadviesgroep van het adviesbureau heeft een sterke focus op de `sleutelopgaven' en persoonlijke ambities en dilemma's van bestuurders. Hierbij valt te denken aan intern en extern toezicht, het adviseren over complexe bestuurlijke processen, advies over alliantievorming en de inrichting van bestuurlijk strategische agenda's.

Centrale rol

Armand Höppener heeft vanaf 1975 op velerlei gebied zijn bijdrage geleverd aan de gezondheidszorg. Hij heeft 23 jaar bestuursfuncties vervuld waarvan 5 jaar bij een ziekenhuis in Dordrecht en 18 jaar in de GGz in Utrecht. In zijn laatste functie was hij bestuursvoorzitter van Altrecht, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Höppener werkt vanaf eind 2007 als adviseur onder meer bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast heeft hij vele bestuursfuncties vervuld in beroepsverenigingen, brancheorganisaties, open-baar bestuur en adviesraden.

Nieuws