Aon: Grote toename piraterij in scheepvaartbranche

17 oktober 2011 Consultancy.nl

Piraterij neemt wereldwijd toe, maar het aantal succesvolle enteringen is het afgelopen jaar gedaald. Verder verplaatsen de activiteiten van piraten zich van de Golf van Aden richting de Arabische zee, waar het aantal enteringen in een jaar tijd bijna verdrievoudigde met een toename van 267 procent. Dat blijkt uit de eerste Piracy Update die verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon Risk Solutions vandaag uitbrengt. Het rapport geeft scheepseigenaren overal ter wereld een helder beeld van de verschuivingen in activiteiten van Somalische piraten, zowel geografisch als per seizoen.

De Piracy Update is samengesteld door de experts van Aon's Kidnap & Ransom en Marine Specialties en is gebaseerd op gegevens uit 2009, 2010 en 2011. Het rapport gaat in op de geografische verschuiving van piraterijactiviteiten, die kan worden toegeschreven aan een intensivering van de piraterijbestrijding.

Moesson
De Piracy Update komt op het moment dat het einde van de moesson voor de deur staat, typisch een periode waarin de seizoensgebonden piraterij aantrekt. Het rapport biedt uitgebreide informatie over de risico's verbonden aan piraterij en over verzekeringen tegen piraterij. Daarnaast biedt de Piracy Update, naast een analyse van de piraterijactiviteiten in de vier meest risicovolle zones voor de oostkust van Afrika, ook een bespreking van de opkomende piraterijdreiging aan de westkust van Afrika.

"We hebben dit rapport opgesteld om onze klanten inzicht te geven in de risico's in verband met piraterij en ook om hen te informeren over de meest recente mogelijkheden in de verzekeringsmarkt," zegt Jeroen Kuyper, Managing Director Marine bij Aon Risk Solutions. "Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met alle risico- en verzekeringsaspecten rond piraterij. Aan losse informatie over dit onderwerp was in de afgelopen jaren geen gebrek. Nu is er echter gestructureerde, actuele informatie beschikbaar. Onze klanten kunnen hier hun voordeel mee doen. Zo kunnen zij statistische analyses gebruiken in de onderhandelingen met verzekeraars. Het rapport is tevens opgesteld om de belangrijkste en actuele elementen rond (Marine) Kidnap & Ransom-verzekeringen nader toe te lichten."

Nieuws

Meer nieuws over