Altran Technologies wil groeien via overnames

10 maart 2001 Consultancy.nl

Het Franse consultancybedrijf Altran Technologies wil in Nederland tien bedrijven overnemen. Deze agressieve aanpak past in de ambitieuze strategie van dit bedrijf. Nu omvat Altran Technologies honderd aangesloten bedrijven met elf duizend medewerkers. In 2005 wil de onderneming veertig duizend medewerkers omvatten.

Het in 1982 opgerichte consultancybedrijf Altran Technologies heeft een opvallende strategie. Het koopt innovatieve high tech consultancy bedrijven op, maar die overgenomen firma's blijven hun eigen naam en identiteit voeren. Inmiddels maken honderd bedrijven, actief in veertien landen, deel uit van Altran Technologies. Vorig jaar boekte de beursgenoteerde groep een omzet van negenhonderd miljoen euro, waarvan 40 procent afkomstig was uit landen buiten Frankrijk.

Altran

Netwerk

Frédéric Bonan, één van de oprichters van Altran Technologies, was vorige week in Nederland om de filosofie toe te lichten. "Het is onze visie dat al onze overgenomen bedrijven een netwerk vormen. Je kunt het vergelijken met internet, dat ook niet meer is dan een verzameling van goede ideeën. De gemeenschappelijke noemer van de bij ons aangesloten bedrijven is innovatieve consulting."

De aanpak van het bedrijf heeft succes. Vijf jaar na de oprichting in 1982 maakte Altran Technologies de stap naar de Parijse beurs. Tien jaar later telden de aangesloten bedrijven ruim zesduizend consultants; nu zijn dat er ongeveer tienduizend, die in 2000 een omzet verwezenlijkten van negenhonderd miljoen euro.

Nederland

In 1997 deed Altran Technology zijn eerste overname in Nederland door DCE Consultants in te lijven. Deze consultancygroep richt zich vooral op de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Het werkt onder andere voor ING, Rabo, het Gak, SFB en Schiphol. Vorig jaar lijfde het Fagro Consultancy in, een in Limburg gevestigd adviesbureau gespecialiseerd in het oplossen van bedrijfseconomische vraagstukken. Begin dit jaar sloot ook het Rotterdamse Gyata Management Consulting zich aan.

In januari 1999 richtte Altran een Nederlandse vestiging op in Amsterdam, waar inmiddels ruim vijftig mensen werken. Volgens directeur F. Korthals Altes is deze vestiging sinds de start winstgevend, hoewel hij geen cijfers bekend wil maken. De Nederlandse vestiging heeft onder andere telecomaanbieders als Dutchtone en Lucent als klant, en diverse micro-elektronica bedrijven. Korthals Altes legt de nadruk op het hoge niveau van de werknemers. "Bij ons werken uitsluitend TU-ingenieurs die bij klanten betrokken zijn in projecten voor het ontwikkelen van diensten en het implementeren van architecturen."

Hij kan niet zeggen met welke tien bedrijven Altran nu in gesprek is. "Bij overnames gaat het moederbedrijf zorgvuldig te werk. Meestal houden we een potentiële overnamekandidaat twee tot drie jaar in de gaten voor we tot koop overgaan."

Ongefundeerd

Bonan geeft toe dat hij pas laat tot het inzicht kwam dat Nederland een interessante groeimarkt is. "Een paar jaar geleden zagen wij nog niets in Nederland. Maar nu enkele overnames met succes zijn verlopen, gaan we hier flink uitbreiden." Hij noemt als voordelen de rijke cultuur in dienstverlening, de aanwezigheid van diverse multinationals en het hoge niveau van de universiteiten.

Hoewel Bonan met trots verwijst naar de enorme groei van de groep, kan hij de geraamde groei van 40 procent per jaar niet onderbouwen. "De geschiedenis leert dat we de afgelopen jaren deze groeicijfers hebben gehaald. Daarom vertrouw ik erp dat we de komende vier jaar vier keer zo groot worden."

Nieuws

Meer nieuws over