Altran steunt ontwikkelingsprojecten in Afrika

19 februari 2008 Consultancy.nl

Innovatie en technologie adviesbureau Altran heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het International Institute for Communication and Development (IICD) in Den Haag. Deze samenwerking stelt Altran in staat werknemers in te zetten op ontwikkelingsprojecten in Afrika waarbij kennis en ervaring op het gebied van e-governance worden gedeeld.

Het adviesbureau zal zich binnen de samenwerking hoofdzakelijk richten op het geven van trainingen, workshops en strategisch advies aan zowel IICD als lokale partnerorganisaties die ICT willen inzetten voor duurzame ontwikkeling en de verbetering van basisvoorzieningen, waaronder goed bestuur. De eerste werkzaamheden zijn reeds van start gegaan. In de afgelopen twee maanden zijn Altran consultants onder meer afgereisd naar het Tanzania Telecentre network in Tanzania om te helpen bij het inzetten van software (zoals participatory mapping) om het netwerk te versterken. Ook is er steun verleend aan de Zambiaanse boeren coöperatie OPPAZ bij het opzetten van een mobiel netwerk voor het verbeteren van de informatieuitwisseling met potentiële internationale handelspartners.

Eerste samenwerking met non-profit

Het is voor het eerst dat Altran vanuit Nederland een samenwerkingsverband aangaat met een non-profit organisatie en zelf actieve ondersteuning verleent aan projecten in ontwikkelingslanden. ”De partnerovereenkomst met IICD past uitstekend in de strategie van Altran om onze kennis en expertise ten goede te laten komen aan de samenleving. Door mee te werken aan ontwikkelingsprojecten helpen we niet alleen de mensen aldaar, maar stellen we tevens onze eigen mensen in staat hun horizon te verbreden”, zegt Yves de Beauregard (Managing Director Altran CIS en Altran Tech Nederland).

International Institute for Communication and Development (IICD)

IICD werkt hoofdzakelijk op het gebied van onderwijs, milieu, goed bestuur, landbouw en klein ondernemersschap en verleent lokale organisaties in Afrika en Latijns-Amerika ondersteuning bij het toepassen van moderne en traditionele informatie- en communicatietechnologie in de vorm van kleinschalige financiering, training, capaciteitsopbouw, het delen van kennis, voorlichting en beleidsbeïnvloeding. Hierbij maakt zij gebruik van de specifieke kennis van private partners, omdat daar doorgaans alle innovatie plaatsvindt en de meeste kennis in huis is. Met Altran werkt IICD specifiek samen om vragen en knelpunten op het gebied van e-governance op te lossen.

Nieuws

Meer nieuws over