Altran: getijdenenergie mogelijk aan de Westerschelde

13 november 2006 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Altran Technologies is begin mei ingehuurd door gemeente Borsele en Total om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van getijdenenergie (energieopwekking door eb en vloed) aan de Westerschelde. Na een voorstudie van het consultancybedrijf ziet de gemeente Borsele voldoende kansen om een testlocatie voor getijdenenergie te implementeren.

Uit de studie blijkt dat de Total-steiger aan de Westerschelde een geschikte plaats is voor onderwatermolens. "Water in de Westerschelde is altijd in beweging", zei wethouder M. de Bruijne (VVD) eerder, "waarmee het een betrouwbaarder energiebron is dan wind. En onderwatermolens geven geen horizonvervuiling."

De voorstudie van Altran Technologies is begin november afgerond. De resultaten geven genoeg aanleiding door te gaan, al valt de de stroomsnelheid 'enigszins' tegen en kan geen leverancier binnen twee jaar een commerciële onderwatermolen leveren. De diepte ter plaatse is wel geschikt en het systeem kan vrij eenvoudig worden aangesloten op het stroomnet. Dat maakt de Total-steiger een interessante proeflocatie. Twee bedrijven hebben belangstelling.

Consortium nodig voor uitvoering
Voor de implementatiefase is het volgens de consultants het beste een consortium te vormen, waarin Borsele met partners samenwerkt. Het Borsels college van B en W heeft deze week met dit idee ingestemd. Altran Technologies moet het samenwerkingsverband nu gaan vormen. Olieraffinaderij Total doet niet mee, maar stelt wel de steiger beschikbaar. Lukt het tot een consortium te komen, dan kan proefapparatuur over ongeveer één jaar, worden geleverd.