Borsele huurt Altran in voor getijdenenergie onderzoek

04 mei 2006 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Gemeente Borsele en Total hebben Altran Technologies ingehuurd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van getijdenenergie (energieopwekking door eb en vloed). Een aanlegsteiger in de Westerschelde, nabij de raffinaderij van Total, is een van de opties die in het onderzoek wordt meegenomen.

Haalbaarheidsonderzoek
Altran Technologies gaat binnenkort van start met het onderzoek en gaat zich onder meer richten op de diepte, stroming, constructie van de steiger en op mogelijke gevolgen van het plaatsen van een getijdeninstallatie. Deze installatie bestaat uit een soort kleine onderwaterwindmolens die mogelijk aan of bij de steiger worden bevestigd. Volgens planning rapporteert het adviesbureau dit najaar de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek aan de gemeente en Total.

Getijdenenergie in Zeeland
Het onderzoek dat de gemeente uitzet, borduurt voort op een eerdere, meer globale Zeeuwse studie uit 2004, uitgevoerd door Delta en de provincie Zeeland. Daaruit rolden vier geschikte locaties voor een proef met getijdenenergie. Een daarvan is de zogenaamde Geul van Baarland nabij een aanlegsteiger van Total. Aangezien deze plek in Borsele ligt, kiest de gemeente voor deze onderzoekslocatie. Borsele investeert in de proef met als doel de drempel te verlagen van een nieuwe soort energieopwekking. De gemeente doet dit werk in eerste instantie voor Borselse bedrijven en het past goed in het Borselse beleid om duurzame energie te stimuleren.