Adviesgroep Novius wint grote opdracht bij KING

08 maart 2011 Novius

KING en Novius Adviesgroep ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en Adviesgroep Novius ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst ter versterking van de slagkracht van de gehele gemeentelijke organisatie.

Het implementeren van e-dienstverlening vraagt om samenhang tussen dienstverlening, organisatie en ICT. Daarnaast zijn inzicht in de processen en begrip van de standaarden essentieel. Om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gemeentelijk inrichtingsplan biedt Novius vanaf nu opleidingen op het gebied van organisatieontwikkeling en e-dienstverlening met als belangrijke pijler de door KING ontwikkelde Gemeentelijke Model Architectuur.

GEMMA

De Gemeentelijke Model Architectuur, kortweg GEMMA, biedt gemeenten een set van oplossingen voor de verbetering van de elektronische dienstverlening. Een landelijke referentiearchitectuur waarmee meer inzicht in en grip op de samenhang wordt gecreëerd. GEMMA bestaat uit concepten en begrippen, modellen, architectuurprincipes, standaarden en handleidingen.

Novius Academy voor Gemeenten

Voor Novius heeft de samenwerking met KING een forse uitbreiding op het bestaande opleidings- en trainingsaanbod binnen de Novius Academy tot gevolg. Novius Academy voor Gemeenten biedt een samenhangend pakket van trainingen en opleidingen op het gebied van bedrijfs- en informatiearchitec-tuur, procesinrichting, informatieplanning, programma- en implementatiemanagement.

Opleidingen

Voor de gemeentelijke opleidingen geldt dat ze met de benodigde diepgang in een breder geheel worden geplaatst en dat de inhoud verder is toegespitst op de Gemeentelijke Model Architectuur. Deelnemers worden de nodige handvatten aangereikt om het geleerde direct in de praktijk toe te kunnen passen. De opleidingen variëren in lengte van 1 dag tot 6 dagen, waardoor zowel gekozen kan worden voor een korte kennismaking met, alsook verdieping en professionalisering in, een bepaald onderwerp.

‘Niets duurt voort, behalve verandering’

Al bijna 20 jaar dragen de consultants en professionals van Novius bij aan het beter laten presteren van organisaties door het implementeren van verandertrajecten. Veelal gaan deze trajecten gepaard met in-house opleidingen en trainingen. Novius Academy en Academy voor Gemeenten bieden de mogelijkheid tot deelname aan opleidingen en trainingen via open inschrijvingen. Hiermee levert Novius een bijdrage aan verandering binnen tal van branches; zowel op persoonlijk alsook bedrijfstechnisch gebied.

Nieuws

Meer nieuws over