Mobilee Consultancy viert 5 jarig jubileum

12 juni 2009 Mobilee Consultancy

Op woensdag 3 juni 2009 vierde Mobilee Consultancy samen met zusterbedrijf Friss Fraudebestrijding haar 5-jarig bestaan. De afgelopen jaren is er veel bereikt en dat is voor een groot deel te danken aan de inspirerende, kritische en meedenkende relaties. Daarom heeft Mobilee Consultancy ervoor gekozen om samen met ruim honderd klanten en relaties te genieten van een enerverende avond met als thema 'Met kracht door de crisis!'. In de vorm van een mini-symposium heeft Mobilee Consultancy haar gasten en medewerkers getrakteerd op een inspirerend programma.

Thema

Het thema van het mini-symposium was: 'met kracht door de crisis'. Krachtig leiderschap en aandacht voor kwaliteit als grondslag voor succes. Wij geloven dat juist nu nieuwe kansen ontstaan door innovatie en krachtig ondernemerschap. Twee inleiders prikkelden dit thema en brachten onze relaties op nieuwe ideeën.

Sprekers

De eerste spreker, Rudy Stroink, is oprichter en roerganger van TCN properties, een innovatieve ontwikkelmaatschappij. Rudy wordt in de Nederlandse pers met recht erkend als visionair. Hij nam onze relaties mee op zijn persoonlijke reis door de crisis. Een reis die ook al door het VPRO programma tegenlicht uitgebreid in beeld is gebracht. Klik hier om deze uitzending te zien. Daarnaast sprak Rudy Stroink over de 6 belangrijkste elementen van de nieuwe werkelijkheid:

• Het wordt een wereld met open informatiekanalen
De toekomst gaat om het delen en inzichtelijk maken van informatie, om zo tot betere oplossingen te komen. Kennis en kunde moet je aanbieden in ruil voor nog meer kennis en kunde. Werken vanuit open platforms in plaats van gesloten bedrijfsprocessen. Dit staat haaks op de traditionele bedrijfsvoering die het grotendeels moest hebben van exclusiviteit van informatie en posities en die sterk gericht was op standaardisatie van het productieproces en het juist tegengaan van transparantie.

• Het gaat om het definiëren van het collectief van de onderneming
Arbeid wordt hierin een stakeholder, maar dan een echte. Ze wordt aan het bedrijf geklonken, omdat het verlies van kunde en kennis een te grote prijs kent. Dit maakt dat de nadruk zal komen te liggen op de kwaliteit van het werk en de werkomgeving en de kans zichzelf verder te ontwikkelen, wil je talent als bedrijf houden.

• Het zal gaan over nieuwe organisatievormen waarbij een ander set of checks and balances zal gelden
Niet meer alleen vanuit een centraal controle systeem (de bedrijfsvoering van de afgelopen 150 jaar heeft sterke verwantschap met de militaire organisatie traditie) en puur cijfermatige analyses, maar vanuit een decentraal functioneel evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheden en onderlinge controle op locaal niveau en tussen investeringen en resultaat. We hebben het over het zoeken van een balans op het laagste niveau, een balans waar elke werknemer zijn handelen aan kan meten.

• Projecten en processen zullen veel meer vanuit onzekerheid worden gepland en minder vanuit geïnstitutionaliseerde blue print planning
We denken en beslissen nog steeds vanuit de misvatting dat we alles van te voren moeten kunnen voorspellen en we spenderen veel tijd aan het plannen en het vinden van consensus en het afdekken van risico?s vooraf. We zullen moeten leren te leven met de feilbaarheid van de mens en zijn organisatie. Of zoals de grote filosoof Cruyff weleens heeft gezegd: ?voetballen is een spel van fouten maken, het team dat de minste fouten maakt wint.? Leren improviseren en het vertrouwen aan werknemers geven dat ze zelf gaandeweg hun problemen moeten oplossen, zal een belangrijk thema worden.

• We moeten veel meer vanuit coalities denken
De crisis heeft al onverwachte coalities opgeleverd, noodzakelijk misschien, maar toch. Denk aan de overheid en de banken, aannemers en ontwikkelaars, een automaterialenleverancier die Opel koopt etc. Wij zullen als ontwikkelaars dicht tegen de overheid, woningbouwcorporaties, banken en aannemers moeten aanschurken om onze plannen tot uitvoer te kunnen brengen. Dat redden we niet meer alleen.

• We gaan naar sterk vraaggedreven productieprocessen
De relatie met de afnemer en vooral het begrip van de wensen, zal disciplinerend werken om de keuzes van een onderneming. We komen uit een periode van wederopbouw, van kwantiteiten en grote aantallen. Het onderscheidend vermogen van het product van een onderneming, zal het verschil in de toekomst gaan maken. Dat gaat over betrouwbaarheid, merkgevoeligheid, relaties, after sales, betrokkenheid etc. Kwaliteit laat zich niet makkelijk in cijfers uitdrukken, maar wordt wel een essentieel kenmerk van een goed bedrijf. Het afzetgebied kent ook een veel grotere geografische spreiding, gezien het grote areaal aan infrastructuur dat ons ter beschikking staat. Dat legt nog meer nadruk op een effectieve en duidelijke marketing en kwaliteitscontrole.

Aansluitend was Walter Baets aan het woord. Walter is Director of the Graduate School of Business of Cape Town University (South Africa). Walter heeft ons laten ervaren hoe de oude en roemrijke roman 'Zen en de kunst van het motoronderhoud' en het begrip kwaliteit, dé ingrediënten vormen voor uiteindelijk succes.

Nieuws

Meer nieuws over