Accenture: veerkracht essentiele karaktereigenschap

07 maart 2010 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

De top van het internationale bedrijfsleven vindt veerkracht een essentiële karaktereigenschap die medewerkers nodig hebben om een baan te behouden. Volgens deze leiders zijn vrouwen net iets veerkrachtiger dan hun mannelijke collega's. Accenture ziet veerkracht als het vermogen om uitdagingen om te zetten in kansen. Dit zijn resultaten uit het onderzoek 'Women Leaders and Resilience, Perspective from the C-Suite' dat het adviesbureau uitvoerde voor de zesde viering van de internationale vrouwendag.

"Veerkracht staat voor het vermogen om te anticiperen, voor flexibiliteit en doorzettingsvermogen en is het nieuwe criterium voor professionele ontwikkeling", zegt Katinka de Korte, Diversity Lead bij Accenture Nederland. "In de huidige situatie met een onzeker economisch klimaat en zware concurrentie nemen bedrijven die deze eigenschappen bij hun toekomstig management ontwikkelen een duidelijke voorsprong."

Uit het Accenture-onderzoek blijkt dat meer dan twee derde (71 procent) van de topmanagers veerkracht zeer of ontzettend belangrijk vindt bij keuze voor het behoud van medewerkers. Over de vraag of mannen of vrouwen meer over deze eigenschap beschikken zijn de meningen verdeeld. 53 procent vindt vrouwen zeer tot ontzettend veerkrachtig, terwijl 51 procent van mening is dat dit vooral geldt voor mannen. 60 procent van de respondenten biedt vrouwen specifieke begeleiding en opdrachten om hun carrièremogelijkheden te verbeteren en 40 procent bereidt vrouwen voor op een rol binnen het senior management.

Het onderzoek werd gehouden onder 500 senior managers (CEO's, CIO's, CFO's en CHRO's) van middelgrote en grote ondernemingen in 20 landen in Europa, Azië en Noord- en Zuid Amerika. Ondanks de economische crisis geven respondenten aan dat veel ontwikkelprogramma's voor professionals gewoon doorgaan. Iets minder dan de helft van de respondenten (48 procent) meldt dat de leiderschapsprogramma's voor vrouwen niet gewijzigd zijn. Verder zegt 48 procent dat ook de coaching- en mentorprogramma's voor vrouwen onveranderd doorlopen.

Slechts drie procent van de respondenten meldt dat zij leiderschapsprogramma's, mentoractiviteiten en ontwikkelinitiatieven voor minderheden hebben gestopt. Tegelijkertijd zegt 18 procent deze programma's juist uit te breiden. 22 procent breidt de mentoractiviteiten uit en 17 procent doet dat ook met de leiderschapsprogramma's voor minderheden.

Vijf van de tien respondenten melden dat hun bedrijf loopbaanontwikkeling voor vrouwen ondersteunt en interne mentoren en programma's voor een betere balans tussen werken en vrije tijd aanbiedt (respectievelijk 48 en 46 procent). Slechts 24 procent ondersteunt vrouwen vanaf het begin van hun loopbaan en 37 procent van de respondenten biedt hen een externe coach. Verder koppelen de respondenten veerkracht en flexibiliteit aan senioriteit. Zij vinden dat senior managers het meest over deze eigenschappen beschikken, gevolgd door het middenkader en de rest van de medewerkers (respectievelijk 77, 55 en 36 procent).

"Uit gesprekken met vertegenwoordigers van grote ondernemingen in Nederland blijkt dat veerkracht ook hier een grote rol speelt in diversiteitprogramma's", zegt Katinka de Korte. "Net als alle andere vaardigheden is dit aan te leren, maar dat geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Organisaties profiteren optimaal van diversiteit als iedere medewerker werkt aan zijn of haar ontwikkeling. Op die manier werken we samen aan het succes van een organisatie en liggen betere bedrijfsresultaten binnen handbereik."

Anja Groenewoud, Country Managing Director van Accenture Nederland: "Het is zaak dat bedrijven bewust sturen op diversiteit en daar ook de processen voor inrichten. Dat begint bij werving en selectie van kandidaten en vraagt voortdurende aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. Binnen het onderwerp diversiteit moeten talenten en behoeften aandacht krijgen. Door bewust gebruik te maken van verschillen en overeenkomsten van medewerkers, intern en in de relatie met klanten, biedt diversiteit organisaties een concrete meerwaarde ten opzichte van andere bedrijven."