Accenture: De zes belangrijkste technologietrends 2012

02 februari 2012 Consultancy.nl

In het nieuwe rapport Technology Vision 2012 van Accenture benoemt het adviesbureau de zes belangrijkste technologietrends die waarschijnlijk grote invloed zullen hebben op het bedrijfsleven. Consultancy.nl presenteert een overzicht van de zes technologietrends.

Context-based diensten
Context-based diensten is de belangrijkste technologietrend van de komende jaren. Context-based diensten is een oplossing waarbij tastbare en digitale data worden samengevoegd dat het mogelijk maakt om een beeld te krijgen van wie en waar mensen zijn en wat ze aan het doen zijn. De geleverde context maakt vervolgens de ‘ervaring’ extra waardevol voor de consument.

De snelle opkomst van context-based diensten hangt samen met de convergentie van en de steeds betere toegankelijkheid van bronnen die contextuele informatie leveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het stijgende gebruik van smartphones, de expansie van cloud computing, de explosieve toename van het gebruik van sociale media en de ontwikkeling van krachtige tools voor de samenvoeging en analyse van diverse soorten data. Een reisorganisatie doorzoekt bijvoorbeeld Twitter-accounts naar berichten over aanstaande reizen. Vervolgens stuurt het een bericht naar hotels in de buurt van de bestemming van de reiziger. De reiziger profiteert hiervan, omdat de hotels via Twitter kortingen kunnen aanbieden, terwijl de hotels er een potentiële klant bij hebben.

Verzamelde data-architectuur
Omdat data voor de meeste organisaties steeds waardevoller worden, moet de data-architectuur worden aangepast om oude en nieuwe databases en systemen met elkaar te verbinden. De groei van de hoeveelheid en het belang van data wordt alom voorspeld. Een onderwerp dat erg veel wordt besproken, is de zogenaamde ‘big data’. ‘Big’ is hier echter niet het juiste woord. Het is niet alleen de toenemende hoeveelheid data die organisaties voor nieuwe uitdagingen stelt, maar het gaat vooral om het ontwikkelen van nieuwe data-architectuur die zowel gestructureerde als ongestructureerde informatie kan verwerken. Bovendien is een deugdelijke architectuur van cruciaal belang voor een andere datagerelateerde trend: de noodzaak om het delen van data veel vrijer en gemakkelijker te maken, zodat bedrijven nieuwe omzet kunnen genereren. 

Technology Vision 2012 voorziet een herziening van het databaselandschap om in de toekomst ook ongestructureerde data te beheren, nu data-architecten inzien dat relationele databases niet langer de enige manier zijn om data te beheren.

Geïndustrialiseerde dataservices
Gerelateerd aan deze ontwikkeling voor de data-architectuur stelt het rapport vast dat de waarde van data - zowel binnen als buiten organisaties - pas optimaal wordt benut als deze vrijelijk kan worden gedeeld. Daartoe worden data losgekoppeld van applicaties en worden ze niet langer beheerd door een enkel bedrijf. Volgens het rapport is een frisse benadering van databeheer noodzakelijk.

Accenture verwacht dat toonaangevende organisaties de komende jaren vormen van databeheer in gebruik nemen die de juiste balans vinden tussen het vasthouden en vrijgeven van data, op basis van een objectieve beoordeling van de werkelijke waarde van de data. Op die manier wordt het delen van data steeds meer geïndustrialiseerd.

Op sociale media gerichte IT
Het rapport stelt vast dat sociale media niet langer een aanvullend marketingmiddel zijn voor organisaties. Meer en meer zijn het krachtige katalysatoren voor een drastische verandering van de manier waarop klanten, medewerkers en partners technologie gebruiken voor de interactie met de wereld om hen heen. De meeste bedrijven zijn nog niet zo ver in deze ontwikkeling en vrijwel niemand maakt er optimaal gebruik van.

Flexibele PaaS-architectuur
IT-managers die een ‘platform-as-a-service’ (PaaS)-architectuur kiezen op basis van wat zij denken dat de standaard wordt of ‘as-a-service’-platforms uitsluitend beschouwen als kostenbesparende maatregel, hebben te weinig oog voor het totaalplaatje. Het rapport wijst op het belang van een flexibel platform dat is afgestemd op de levensvatbaarheid van de markt en een focus op de aanvullende zakelijke diensten van dezelfde leverancier.

Het rapport voorspelt dat PaaS-leveranciers steeds vaker drie aanvullende onderdelen zullen aanbieden: herbruikbare business services, integratiemogelijkheden en uitbreidingsmogelijkheden. Bovendien wijst het rapport erop dat elk platform over uitgebreide en krachtige mogelijkheden voor management en infrastructuur moet beschikken.

Doeltreffende analytische beveiliging
Bedrijven zijn meer ‘connected’ dan ooit. Niet alleen via internet en mobiele apparaten, maar ook via andere niet-traditionele kanalen, vooral in de fysieke wereld. Denk maar eens aan de manier waarop auto’s en industriële besturingssystemen zijn verbonden met andere systemen. Dit brengt meer risico’s met zich mee en verandert de manier waarop organisaties met deze risico’s omgaan. Door data centraal te stellen bij de beveiliging, kunnen de risico’s het beste worden aangepakt.

Nieuws