Accenture: Talent Mgt. leidt tot hogere tevredenheid

05 januari 2011 Accenture

Onderzoek van Accenture in samenwerking met de Universiteit van Tilburg naar de effecten van Talent Management (TM) toont aan dat investeren hierin loont. Het onderzoek, uitgebracht eind 2010, is voor het tweede keer gehouden  en geeft een beeld wat talentvolle medewerkers belangrijk vinden in en verwachten van hun arbeidsrelatie.

Zo blijkt dat bewuste en gerichte aandacht voor Talent Management activiteiten leidt tot een 30% hogere tevredenheid over de arbeidsrelatie (het psychologisch contract), 20% hogere betrokkenheid, 19% lagere intentie tot vertrek, 8% hogere well being en 11% hoger gevoel van rechtvaardigheid.

Dr. Mariëlle Sonnenberg, Assistent Professor aan de Universiteit van Tilburg en Senior Manager in de Management Consulting divisie bij Accenture: “Onder de hoogopgeleide medewerkers die door de organisatie niet specifiek als talent aangewezen worden, beschouwt ongeveer 90% van de medewerkers zichzelf wel onderdeel van de talentpool. Het merendeel van de door organisaties ingezette HR en Talent Management activiteiten komt überhaupt niet over bij de medewerkers, dus er is in nog veel ruimte voor verbetering. Cruciale aspecten van effectief HR en Talent Management zijn het bepalen van een passende talentstrategie, het nakomen van beloften en heldere communicatie.

Het onderzoek geeft nog een aantal andere interessante resultaten. Zo ziet de arbeidsrelatie er anders uit onder de verschillende generaties. Zogenaamde Millenials (geboren na 1981) hebben bijvoorbeeld hogere verwachtingen ten aanzien van de werkgever en zijn zij zelf bereid minder te investeren dan werknemers uit de Generatie X (geboren tussen 1968-1980) of de Baby Boomers (geboren tussen 1944-1967). Daarnaast hebben medewerkers steeds meer behoefte aan differentiatie in hun arbeidsrelatie. 40% van de medewerkers wil in de toekomst een op maat gesneden overeenkomst met de organisatie sluiten (een zogenaamde I-deal).

AdJan Brouwer, Senior Executive Management Consulting bij Accenture: “Gezien de verwachte krapte op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat organisaties een duidelijke visie hebben ten aanzien van het aantrekken, ontwikkelen en binden van de juiste medewerkers aan de organisatie. Dit vereist een meer strategische inzet van HR en expertise in het toepassen van analytics: medewerkerdata-analyses voor gefundeerde besluiten”.

Over het onderzoek

De Talent Management Effectiveness Study is een onderzoek van Accenture in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, dat wordt geleid door Dr. Mariëlle Sonnenberg. Het onderzoek is dit jaar voor het tweede jaar is gehouden. De studie geeft een beeld van wat talentvolle medewerkers belangrijk vinden in en verwachten van hun arbeidsrelatie, wat het effect is van de keuze van verschillende Talent strategieën en hoe dat verschilt per generatie en type arbeidsrelatie. Dit jaar namen zes nationale en internationale organisaties deel, met een totaal van 681 respondenten.

Nieuws