Accenture: Ontevreden werknemer blijft toch in dienst

02 maart 2012 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Een meerderheid van werknemers die ontevreden is over hun werk, is toch van plan voor de huidige werkgever te blijven werken. Dit is een resultaat van het wereldwijde onderzoek ‘The Path Forward’ dat Accenture uitvoerde ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2012. Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de onderzochte mannen en vrouwen (respectievelijk 57 en 59 procent) ontevreden over hun werk is. Ondanks deze ontevredenheid is twee derde (69 procent) van de respondenten niet van plan om hun huidige werkgever te verlaten. 64 procent van deze groep geeft aan dat de mogelijkheden om flexibel te werken een belangrijke reden is om te blijven.

De grootste barrière voor carrièreontwikkeling is volgens 42 procent van de respondenten een gebrek aan kansen of het ontbreken van een helder loopbaantraject. 20 procent noemt familieverplichtingen als belemmering, terwijl een derde (32 procent) geen barrières voor hun ontwikkeling ziet. Toch ondernemen de meeste respondenten wel verschillende stappen om hun carrière actief te sturen. Deze stappen variëren van het accepteren van een andere rol of verantwoordelijkheid (58 procent) en het volgen van meer opleidingen of trainingen (46 procent) tot langer werken (36 procent).

“Ondanks de uitdagingen waarmee ze op dit moment geconfronteerd worden, streven medewerkers nog steeds naar succes. Bovendien blijven energieke en betrokken medewerkers een concurrentievoordeel”, zegt Adrina Lajtha, chief leadership officer bij Accenture. “Omdat de meerderheid van de huidige professionals geen baantjesjager is, moeten bedrijven hiervan profiteren en hun medewerkers een helder carrièrepad bieden. Innovatieve training, leiderschapsontwikkeling en groeikansen zijn daarbij cruciaal.”

Enkele andere belangrijke conclusies van het onderzoek zijn:
Flexibele werktijden – De meerderheid (59 procent) van de respondenten heeft een vorm van flexibele werktijden en 44 procent van de groep benut deze mogelijkheid al meer dan drie jaar.
Vertraging van carrières – Op de vraag wat hun carrières vertraagd heeft, antwoordde 44 procent de economische crisis die in 2008 begon, 40 procent noemde ouderschap.
Werk-privé balans – Hoewel meer dan twee derde (71 procent) van de respondenten aangaf dat de werk-privé balans meestal in orde is, meldde 42 procent vaak gezinstijd op te offeren voor succes; 41 procent gaf aan dat loopbaaneisen een negatief effect op het gezinsleven hebben.
Partners – Bij 73 procent van de respondenten met een partner heeft deze partner ook een full-time baan.
Belangrijke eigenschappen voor carrièregroei – zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en hard werken werden het meest genoemd als belangrijke eigenschappen voor carrière-ontwikkeling (respectievelijk 28, 25 en 23 procent).
Loopbaanadvies – Een derde van de respondenten krijgt loopbaanadvies van collega’s of familie (35 en 32 procent) en voor 77 procent van hen is het geslacht van degene die advies geeft onbelangrijk.

“Medewerkers bepalen hun succes op verschillende manieren. Ze kiezen hun eigen aanpak en zoeken een goede balans tussen persoonlijke wensen en succes. Voor werkgevers is het de uitdaging om medewerkers te helpen om het hele spectrum van werk en privé in het verloop van een carrière te integreren, zegt Savitri Groag, Diversity Lead bij Accenture Nederland.

“Medewerkers bepalen hun succes op verschillende manieren. Ze kiezen hun eigen aanpak en zoeken een goede balans tussen persoonlijke wensen en succes. Voor werkgevers is het de uitdaging om medewerkers te helpen om het hele spectrum van werk en privé in het verloop van een carrière te integreren, zegt Nellie Borrero, Inclusion & Diversity Lead bij Accenture. ”