Accenture: vrouwen zijn vaak ontevreden over baan

09 maart 2011 Consultancy.nl

Meer dan de helft van de vrouwelijke werknemers in het bedrijfsleven wereldwijd zegt dat ze niet tevreden is met haar baan. Hetzelfde geldt voor een vergelijkbaar percentage van de mannelijke collega's. Tegelijkertijd zegt een groot aantal van hen echter dat ze van plan zijn bij hun bedrijf te blijven en daar nieuwe kansen te creëren. Dit zijn resultaten uit het onderzoek ‘Reinvent Opportunity: Looking Through a New Lens’ dat Accenture uitvoerde ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2011.

Dit onderzoek, waarbij meer dan 3.400 werknemers in 29 landen betrokken waren, vergeleek de antwoorden van een gelijk aantal vrouwen en mannen en kwam tot de conclusie dat minder dan de helft (43% van de vrouwen en 42% van de mannen) van alle respondenten wereldwijd tevreden was over hun huidige baan maar dat daarvan bijna driekwart (70% van de vrouwen en 69% van de mannen) wel van plan was bij hun huidige bedrijf te blijven. Opvallend is dat in vergelijking respondenten in Nederland veel meer tevreden zijn over hun baan, met name de vrouwen met 65%. Dat is ruim 20% boven het wereldwijd gemiddelde.

Als belangrijkste redenen voor de ontevredenheid van de respondenten worden genoemd: onderbetaald worden (genoemd door 47% van de vrouwen tegenover 44% van de mannen), gebrek aan doorgroeimogelijkheden (36% tegenover 32%), geen carrièrekansen (33% tegenover 34%) en het gevoel “vast te zitten” (29% tegenover 32%). Desondanks zegt meer dan de helft van de respondenten (59% van de vrouwen en 57% van de mannen) dat ze, om hun carrièrekansen te vergroten, dit jaar gaan werken aan het verbeteren van hun kennis en/of vaardigheden om zo hun carrièredoelen te bereiken.

Een van de manieren om een carrièredoel te bereiken, is het uitbreiden en benutten van een netwerk. Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlandse vrouw van mening is dat netwerken essentieel is voor haar carrière maar geeft als meest voorkomende reden aan dit niet te doen door tijdgebrek.

Anja Groenewoud, Managing Director van Accenture: “Bij Accenture zijn we ervan overtuigd dat afdelingen of teams meer succesvol zijn als ze divers zijn samengesteld. Dat geldt in mijn ogen dus ook voor netwerken. Daarnaast denk ik dat netwerken waaraan een specifiek doel is gekoppeld, meer succesvol zijn. Bij veel netwerkbijeenkomsten gaat het vooral om het samenzijn en opdoen van contacten. Wellicht dat veel vrouwen dat daarom als verloren tijd beschouwen.”
Op vrijdag 11 maart 2011 lanceren Accenture, Cisco en Plan Nederland in het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam tijdens een ontbijtevenement een nieuw diversiteitsnetwerk voor het bedrijfsleven. Het netwerk adopteert een project van Plan Nederland (een microfinancieringsproject voor vrouwen in Nepal), zodat het netwerk enerzijds – naast kennis en ervaringen uitwisselen – ook concreet een bijdrage kan leveren aan de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden. Anderzijds biedt het de mogelijkheid ook van deze vrouwen iets te leren.

Nieuws

Meer nieuws over