Accenture: High Performance IT beter uit recessie

23 december 2010 Accenture

High Performance IT-afdelingen van grote bedrijven zijn goed uit de startblokken gekomen na de economische terugval. Deze groep concentreert zich op het verbeteren van de business value van IT. Uit onderzoek van Accenture blijkt dat deze organisaties met die aanpak een voorsprong hebben genomen op bedrijven die minder ver vooruit kijken.

Veel bedrijven zijn tijdens de recessie in de stagnatie-stand terechtgekomen. Zij hebben het budget verlaagd en zich primair op onderhoud van de omgeving gericht. High Performance IT-organisaties beschouwen IT als een motor voor groei van bedrijfsactiviteiten en zien de economische omstandigheden als een kans om nieuwe vaardigheden en ervaring op te bouwen.

Accenture definieert high performers in IT als organisaties die de juiste balans tussen IT-uitvoering, -flexibiliteit en –innovatie realiseren. Zij zoeken voortdurend naar een evenwicht tussen de continue vragen, en soms tegenstrijdige eisen, die aan de huidige IT worden gesteld. Deze organisaties managen hun IT niet alleen als een bedrijf, maar benutten IT voor en met de business. De CIO’s in deze organisaties zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de bedrijfsstrategie en hebben een concreet beeld van de ondersteuning die IT daarbij biedt.

“Uit ons onderzoek blijkt dat CIO’s van High Performance IT-organisaties nauw betrokken zijn bij de business output en hun activiteiten volledig afstemmen op de huidige en toekomstige business-wensen binnen de gehele organisatie”, zegt Bas Telgenkamp, Director Technology van Accenture. “Zij hebben hun legacy-systemen succesvol uit gefaseerd en omarmen nieuwe technologieën. Het streven naar de juiste balans tussen kostenoptimalisatie en de beschikbaarheid van budget, kennis en middelen is een belangrijke stimulans voor groei.”

Het onderzoek toont aan dat high performers op alle vlakken beter presteren dan andere organisaties. Zij presteren beter op het gebied van:

  • De interactie met klanten en leveranciers is grotendeels webgebaseerd (respectievelijk 42 en 93 procent)
  • 44 procent betere erkenning van de strategische rol die IT speelt in het verbeteren van de klanttevredenheid
  • Ze meten de voordelen van IT-initiatieven acht keer vaker
  • Op jaarbasis besteden high performers 29 procent meer aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe applicaties, in plaats van onderhoud voor bestaande applicaties
  • High performers beschouwen de prestaties van medewerkers twee keer zo vaak als prioriteit bij het aanpakken van vergrijzing en verbetering van de samenwerking. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van technische en sociale vaardigheden.

“High performing IT-afdelingen zijn de stuwende kracht achter de waardeverbetering van hun organisaties. Ze passen niet alleen op de winkel, maar ontwikkelen initiatieven die innovatie versterken en zorgen dat de IT-organisatie als een bedrijf functioneert”, aldus Telgenkamp.

Het Accenture onderzoek is gebaseerd op een analyse van meer dan 226 van de grootste organisaties wereldwijd uit het bedrijfsleven en de publieke sector. Accenture voert dit onderzoek periodiek uit om de karakteristieken van High Performance IT-organisaties te identificeren.

Uit dit onderzoek blijkt dat er een duidelijke kloof tussen high performing IT-organisaties en de rest bestaat. In vergelijking met het laatste onderzoek in 2008 is dit gat significant gegroeid. Wat betreft innovatie is de kloof gegroeid van 31 procent in 2008 naar 42 procent op dit moment. Op het gebied van excellente uitvoering is het verschil toegenomen van 30 naar 37 procent.

Telgenkamp zegt hierover: “High performers hebben aangetoond dat ze de essentiële onderdelen van IT tijdens een recessie kunnen differentiëren. In zo’n situatie richten veel bedrijven zich op kostenbeheersing. Door dit te niet te doen, leveren high performers een grotere bijdrage in de zoektocht naar groei. Bedrijven die hier niet voor kiezen, merken dat aan hun concurrentiepositie en riskeren daarmee een blijvende achterstand.”

Over het High Performance IT onderzoek

Het High Performance IT-onderzoeksprogramma wordt sinds 2005 uitgevoerd. Het rapport is gebaseerd op gedetailleerde analyses door senior IT-managers van 226 van de grootste organisaties in Noord- en Latijns-Amerika, Europa en Azië. Deze bedrijven hebben een gezamenlijke omzet van $2,1 biljoen en zijn vertegenwoordigd in alle sectoren. Ook bedrijven die geen klant zijn van Accenture nemen deel aan het onderzoek.

Nieuws