Accenture: duurzaamheid onderdeel van strategie

29 juni 2010 Consultancy.nl

Een groeiend aantal grote industriële concerns plaatst duurzaamheid in het centrum van zijn globale strategie. Dat is de conclusie van een enquête van adviesbureau Accenture en de organisatie United Nations Global Compact bij ruim zevenhonderd chief executives.

Duurzaamheid volledig geïntegreerd in bedrijfsdoelstellingen

Uit het onderzoek bleek dat 96 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat duurzaamheid volledig geïntegreerd zou moeten zijn in de algemene bedrijfsdoelstellingen, terwijl 93 procent van mening is dat de aanpak van problematieken zoals de klimaatverandering van vitaal belang zal zijn voor het toekomstige succes van de ondernemingen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de economische crisis er niet toe geleid heeft dat duurzaamheid weer op de achtergrond wordt verdrongen. Acht op tien ondervraagden zegt zelfs dat de recessie het belang van duurzaamheid nog heeft benadrukt.

“Het onderzoek toont aan dat de industriële wereld duurzaamheid ernstiger begint te nemen,” aldus Accenture. “Bij een gelijkaardig onderzoek drie jaar geleden, bleek dat slechts 50 procent van de chief executives van mening was dat duurzaamheid een onderdeel vormde van de strategie en activiteiten van hun bedrijf. Een groot gedeelte van de ondervraagden is van mening dat er binnen een periode van tien jaar een scharnierpunt zou kunnen worden bereikt waarbij duurzaamheid volledig verweven zou zijn met de kernactiviteit van de onderneming en zijn voorraadketens, processen en systemen.” Ook blijkt dat 77 procent van de chief executives toegeeft dat de economische crisis hen ertoe aangezet heeft om meer een langetermijnvisie over het bedrijfsleven en de rol van duurzaamheid aan te nemen.

Implementatie van duurzaamheid is uitdagend

Een groot gedeelte van de chief executives zegt de voorbije drie jaar op het gebied van duurzaamheid een duidelijke stap gezien te hebben van de ontwikkeling van strategieën naar een daadwerkelijke implementering van maatregelen. Daarbij wordt wel gewezen op een aantal hindernissen die het bereiken van duurzame doelstellingen in de weg kunnen staan. Daarbij wordt gewag gemaakt van de complexiteit van het implementeren van de strategie in de bedrijfsactiviteiten (49 procent), concurrerende strategische prioriteiten (48 procent) en een gebrek aan beloning op de financiële markten (34 procent). Er wordt aan toegevoegd dat er ook een aantal voorwaarden moeten worden voldaan vooraleer duurzaamheid volledig in de kernactiviteiten van de onderneming kan worden geïntegreerd en dat bedrijven een leidende rol moeten spelen in het vervullen van die condities.

Input van consument in duurza m e diensten/producten

Daarbij stellen de chief executives dat er naar moet gestreefd worden om vorm te geven aan de smaak van de consument, zodat een sterkere markt voor duurzame producten kan worden gecreëerd. Daarnaast moeten het management en medewerkers en de volgende generatie leiders volgens hen getraind worden om te kunnen omgaan met duurzaamheid-beginselen. Belangrijk is echter ook om met investeerders te communiceren zodat een beter begrip kan gecreëerd worden voor de impact van duurzaamheid. De chief executives merken op dat de prestaties op het gebied van duurzaamheid ook moeten worden gemeten en dat daarbij ook de waarde van de bedrijven voor de maatschappij moet worden benadrukt. Tenslotte moet er volgens hen ook met regeringen samengewerkt worden om een duidelijker regelgeving tot stand te brengen en een markt met concurrentiële mogelijkheden te creëren.

Nieuws

Meer nieuws over