Accenture: Bestuurders positief over Europese economie

15 juni 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Uit onderzoek van Accenture blijkt dat topbedrijfsleiders positief zijn over de Europese economie. Het adviesbureau hield een enquête onder ruim 400 CEO’'s uit de Europese Unie en de rest van de wereld. Tweederde van de respondenten is optimistischer over de Europese groei in het komende jaar dan dat ze een jaar geleden waren. De resultaten werden bekendgemaakt tijdens de European Business Summit (EBS) in Brussel, een jaarlijkse bijeenkomst van Europese bedrijfsleiders en politici.

Nieuwe investeringen
45% van de bedrijfsleiders liet weten dat ze hun investeringen in Europa met 5 tot 20% zullen vergroten in de komende drie jaar. 10% van de geënquêteerden is zelfs van plan meer dan 20% te gaan investeren. Topmanagers uit Frankrijk en Duitsland blijken het meest optimistisch zijn, bedrijfsleiders uit het Verenigd Koninkrijk vormen de meest negatieve groep.

Uitdagingen voor regeringen
De meeste bedrijfsleiders vinden daarbij wel dat de Europese regeringen meer actie moeten ondernemen om te profiteren van hun sterke punten. Europa dreigt anders achterop te raken ten opzichte van andere economische regio’s. De Europese beroepsbevolking is gemiddeld bijvoorbeeld goed opgeleid en bekwaam, maar de productiviteit en de werkgelegenheid van zijn arbeidsmarkt is lager dan die van de VS.

Volgens de respondenten moeten de Europese regeringen in ieder geval hun afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact nakomen. 71% beschouwt de stappen van overheden om hun begrotingstekorten en staatsschulden te verlagen nu nog als “te traag” of “net toereikend”.