Accenture: Meer inzicht in elektrische laadpunten nodig

27 maart 2012 Consultancy.nl

Berijders van elektrische voertuigen zijn positief over elektrisch rijden. 84% van de elektrische rijders is positief en is bereid om het aan te bevelen aan vrienden en kennissen. 90% overweegt zelfs wederom een elektrische auto te kopen wanneer de actieradius of de laadinfrastructuur verbetert. Belangrijk aandachtspunt is dat berijders meer inzicht willen in locaties van laadpunten. Dit blijkt uit onderzoek van Accenture, Greenflux en Oranjewoud onder meer dan 100 berijders van elektrisch voertuigen.

“Dit is het eerste representatieve onderzoek in Nederland dat op grote schaal berijders van elektrische voertuigen vraagt naar hun ervaringen met elektrisch rijden” aldus de bedrijven. Accenture, Greenflux en Oranjewoud gaan het onderzoek periodiek uitvoeren om de ervaringen verder in kaart te brengen en knelpunten te identificeren.

“Er is al veel onderzoek gedaan naar elektrisch rijden en naar de technische mogelijkheden ervan. De volgende stap gaat echter over de berijder. De gedragskant speelt daarin een belangrijke rol en biedt mogelijkheden voor verder onderzoek om elektrisch rijden succesvol uit te rollen. Er lijkt een groter draagvlak te zijn ontstaan voor elektrisch rijden dan voor eerdere duurzame initiatieven. Dat geeft vertrouwen in een verdere groei van deze markt”, aldus Robert Coffeng, Adviesgroepmanager Mobiliteit bij Oranjewoud. Het onderzoek toont verder aan dat het vertrouwen dat de huidige berijders hebben in hun elektrische auto, verder gaat dan de woon-werk kilometers. Met een stabieler netwerk van laadpunten zullen zij de auto ook voor andere doeleinden gaan gebruiken. Bovendien zal elektrisch rijden voor meer mensen een optie worden. De eisen aan de beschikbaarheid en kwaliteit van oplaadpunten in Nederland zijn te kwalificeren als hoog.

Inzicht in laadpunten
“Recente ontwikkelingen, zoals het initiatief van Rijkswaterstaat voor een landelijk netwerk van snel- laadpunten, sluiten goed aan op de behoeften van de huidige gebruikers", aldus Mark Schütz, Senior Manager en Lead e-mobility bij Accenture. “Vooralsnog hebben berijders te weinig inzicht in locaties en beschikbaarheid van laadpunten. Een eenduidig overzicht van alle laadpunten en hun beschikbaarheid in Nederland is nodig om elektrisch rijden verder te ontwikkelen. Het delen van informatie tussen verschillende partijen is hierbij essentieel.”

Nieuws