Accenture: 64% van consumenten veranderen van merk

23 februari 2011 Accenture

Een meerderheid van de consumenten is het voorbije jaar van merk veranderd. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het bureau Accenture. Daarbij wordt opgemerkt dat 64 procent van de consumenten over de hele wereld het voorbije jaar van een merk is veranderd. Dat is weliswaar een daling met 5 procentpunten tegenover het jaar voordien, maar er blijft nog altijd een grote kloof met het midden van het voorbije decennium, toen slechts 49 procent van merk veranderde.

Er wordt aan toegevoegd dat de retailsector het voorbije jaar een verloop van 26 procent heeft gekend, gevolgd door de banken (22 procent), internetproviders (19 procent), mobiele netwerken (17 procent) en vaste telefonie (16 procent). Een gebrek aan vertrouwen is volgens Accenture de belangrijkste oorzaak om van merk te veranderen. Opgemerkt wordt dat slechts 27 procent van de respondenten vertrouwen heeft in de bedrijven waarmee zaken worden gedaan.

In de financiële sector zegt 18 procent van de consumenten van aanbieder te zijn veranderd omwille van een gebrek aan vertrouwen. "Maar dat fenomeen wordt ook in andere sectoren teruggevonden," aldus het onderzoek. "In de retail werd daarbij een stijging van 7 procent naar 15 procent opgetekend, maar ook in de reissector werd een toename van 11 procent naar 17 procent genoteerd, terwijl in de elektronicasector een groei van 14 procent naar 17 procent werd vastgesteld."

Nieuws