Digitale leiders focussen meer op groei dan op efficiency

16 februari 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De opkomst van digitale leiders – vooral in kleine maar ook grote organisaties – is een feit, blijkt uit een recent onderzoek van Accenture. Volgens het consultancybureau maken deze zogenaamde ‘digital transformers’ niet alleen gebruik van digitale strategieën om hun efficiëntie te verbeteren, maar ook als tool om groei te versnellen. Om hun groeiambities te verwezenlijken investeren digital transformers steeds meer in digitale technologieën.

Consultancybureau Accenture bracht onlangs een nieuw onderzoek uit gericht op digitale transformatie: ‘Digital Double-Down: How Far Will Leaders Leap Ahead?’. Voor dit rapport ondervroeg het bureau meer dan 1000 C-suite executives of bestuursleden uit 20 landen, die zo’n 12 grote sectoren vertegenwoordigen. De respondenten werden gevraagd hoe digitale transformatie hun sector beïnvloedt en hoe hun organisaties daar op inspringen.

Digital Accenture

Het onderzoek laat zien dat er twee soorten bedrijven zijn wanneer het op digital aankomt: diegenen die digitale technologie als een tool zien om hun bestaande activiteiten continu te blijven verbeteren (‘digital followers’), en bedrijven die digital zien als “iets wat veel dieper gaat” (‘digital transformers’). De eerste categorie gebruikt het grootste gedeelte van zijn digitale technologieën om zijn efficiëntie (64%) te verbeteren, en minder dan een kwart van hun digitale inspanningen is gericht op groei.

Digital transformers daarentegen, richten zich weliswaar ook voor een groot deel op het verbeteren van efficiëntie (55%), maar zet bijna de helft van hun technologie in om hun groei te versnellen (40%). Volgens Accenture “wachten digital transformers niet tot ze moeten reageren, maar verhogen hun inspanningen om digitale transformaties te stimuleren om zo de concurrentie voor te blijven.”

Digitale transformeerders vs Digitale volgers

Kijkend naar de focusgebieden van digitale investeringen van de twee soorten bedrijven, laat het onderzoek zien dat zowel ‘transformers’ als ‘followers’ het grootste gedeelte van hun digitale investeringen richten op ‘operational efficiency’. Wat echter ook blijkt is dat transformers hun focus richten op tal van andere gebieden, zoals klantervaring, nieuwe producten/diensten en verkoopkanalen; gebieden waarin followers veel minder investeren. Volgens Accenture doen transformers dit omdat zij zich realiseren dat, wanneer zij zich richten op nieuwe aanpakken voor het aantrekken en behouden van klanten, dit hen ondersteunt bij het realiseren van hun groeistrategieën.

Focusgebieden mbt investering

Voor transformers lijkt een breed spectrum aan digitale technologieën erg belangrijk – veel meer dan voor de volgers. Voor volgers zijn slechts enkele van de zes digitale technologieën, waarnaar respondenten werden gevraagd, van belang. E-commerce is de belangrijkste technologie voor volgers, hoewel slechts minder dan de helft (43%) er waarde aan hecht. Verder bestempelt meer dan de helft van de transformers – in alle zes de categorieën – de bewuste categorieën als belangrijk. De meeste waarde wordt gegeven aan E-commerce en Data Analytics (beiden 65%) terwijl social media het minst belangrijk is binnen deze groep. (55%).

Belang van digitale technologieen

Bedrijfsgrootte
Accenture keek ook naar de grootte van organisaties. In het verleden werd digitale transformatie gezien als iets dat voornamelijk bij kleine bedrijven past en niet bij grote organisaties. Bedrijven wilden veelal hun status quo behouden en bestempelden transformaties als een vorm van media- of consultancyhype. Uit het onderzoek van Accenture blijkt echter dat deze bezwaren snel aan het verdwijnen zijn.

Bovendien blijkt dat binnen de ondervraagde bedrijven het grootste aantal transformers gevonden wordt in zowel de kleinste en de grootste bedrijven, en dat middelgrote organisaties achterblijven. Accenture concludeert: “Spelers aan beide kanten van het omzetspectrum zijn duidelijk meer op groei gericht met hun digitale investeringen. Het zijn de middelgrote bedrijven die waarschijnlijk verstoord zullen worden door digitale verandering.”

Waar digitale transformeerders gedijen