Eigenschappen van goede Human Resources adviseur

16 februari 2015 Consultancy.nl

In een recent artikel onthulde Angela O’Connor, CEO van adviesbureau The HR Lounge en voormalig Chief People Officer bij de Britse National Policy Improvement Agency, acht eigenschappen die volgens haar onontbeerlijk zijn voor een goede Human Resources consultant. Consultancy.nl presenteert een samenvatting:

Acht eigenschappen van een goede HR adviseur:
1. Een HR-expert is nog niet per definitie een goede HR-consultant. Mensen die op zoek zijn naar de stabiliteit van een vaste baan en een vast inkomen, vallen af.

2. Het hebben van organisatorische vaardigheden is geen ‘nice-to-have’ – maar is een vereiste. Een goede HR-consultant moet kunnen jongleren, want er is niemand die de ballen voor hen op gaat vangen. HR consultants moeten er op voorbereid zijn te moeten reizen op korte termijn en op elk moment goed te presteren.

Human Resources

3. HR consultants moeten van hun klanten en hun werk houden: door volledig in hun succes te investeren, wordt in het eigen succes geïnvesteerd. Respect voor klanten is de basis voor goede werkzaamheden.

4. Bureaucratie is een gegeven en speelt niet alleen een rol in grote trage bedrijven. HR Consultants moeten zich erop voorbereiden te opereren binnen complexe wettelijke kaders, bijvoorbeeld op het gebied van belastingwetgeving. Voor zelfstandige HR consultants geldt dat ze zich goed moeten verzekeren en belastingadvies inwinnen.                  

5. Pragmatisch werken is een must. Theoretische kennis volstaat allang niet meer, klanten hebben te maken met complexe, multidimensionale problemen, waardoor verschillende vaardigheden nodig zijn om tot werkbare oplossingen te komen waar klanten in geloven.

6. Om succesvol te zijn draait het uiteindelijk om de resultaten onder de streep. HR Consultants moeten hun zakelijk verstand gebruiken om te kunnen omgaan met de alsmaar veranderende realiteit.

Angela Oconnor - The HR Lounge

7. Een HR Consultant moet zich houden aan de hoogste ethische standaarden, vertrouwelijk omspringen met informatie en klanten en integer en zelfverzekerd zijn. In een adviesfunctie moet een HR Consultant de essentie van de business van klanten goed begrijpen en daarbij is vertrouwen nodig voor volledige openheid.

8. Het is belangrijk om goed te kunnen netwerken; door met anderen in gesprek te gaan komt men in contact met klanten, worden hun problemen duidelijk en kan de HR Consultant zijn diensten en oplossingen aandragen. Daarbij hoort ook samenwerking met andere consultants.

Angela O’Connor richtte The HR Lounge in 2011 op – een boutique adviesbureau dat een mix van HR-diensten biedt aan organisaties binnen de private en publieke sector. Daarvoor werkte zij als Chief People Officer voor de Britse National Policing Improvement Agency (NPIA).

Nieuws

Meer nieuws over