Conclusion helpt Parnassia met verbeteren IT-functie

28 januari 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De afgelopen twee jaar heeft Conclusion zorgorganisatie Parnassia geholpen met een grootschalige transformatie van zijn infrastructurele dienstverlening. Nu, circa 15 maanden na de start van het programma, zijn de programmadoelstellingen binnen de gestelde tijd en het budget gehaald, laten de partners weten in een persbericht.

Parnassia Groep is een GGZ-instelling met circa 8000 medewerkers, die in kleinschalig georganiseerde teams en in nauwe samenwerking met veelal lokale instanties en ketenpartners, specialistische behandelingen en begeleiding biedt aan ruim 160.000 patiënten met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. De Parnassia Groep is voornamelijk actief in het westen en midden van het land. Binnen Parnassia is Paxtil verantwoordelijk voor het leveren van infrastructurele diensten aan diverse afdelingen en afnemers. Bij Paxtil werken 65 medewerkers – jaarlijks verwerken zij 50.000 calls en beheren ze 8.000 werkplekken, 800 applicaties, en zo’n 550 servers.

Parnassia Groep

Ongeveer twee jaar geleden besloot het management van Paxtil tot het doorvoeren van een transitie om zijn efficiëntie en kwaliteit van zijn infrastructurele dienstverlening te verhogen. De belangrijkste doelstellingen: hogere productiviteit, betere patiëntgerichtheid en het voorzien van up-to-date informatie aan Parnassia medewerkers. Om de transitie te begeleiden werd Conclusion aan boord gehaald, een zakelijke dienstverlener met circa 1800 medewerkers actief op gebied van IT- en organisatievraagstukken.

Het programma bestond uit diverse grote operationele verbeteringen. Een van de focusgebieden was de professionalisering van de volwassenheid van de organisatie en van processen. In de praktijk betekende dit dat de werkwijze binnen Paxtil gestructureerd moest worden conform 25 ITIL v3 processen. Dit hield in dat een ‘volwassenheidsniveau’ zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau werd geïmplementeerd. Ook werd de interne organisatie van Paxtil opnieuw ingericht en vond er een positieve cultuuromslag plaats naar een can do-mentaliteit. Paul de Bot, bestuurder van specialistische GGZ-instelling Dijk en Duin Noord-Holland, laat weten dat de dienstverlening volgens hem is verbeterd: “Als gebruiker van Paxtil merk ik dat het aantal klachten en negatieve signalen over de dienstverlening de afgelopen maanden is gedaald. Paxtil pakt vragen steeds vaker direct op en de snelheid waarmee ze reageren is toegenomen.”

Ook vanuit de klant werd dit recentelijk bevestigd door een audit op de dienstverlening, uitgevoerd door Audit Connect. Uit de doorlichting kwam naar voren dat de belangrijkste processen zich inmiddels op CMMi volwassenheidsniveau 2 bevinden. Een andere audit, uitgevoerd door de interne auditors van Parnassia* wees recentelijk uit dat ook de ITIL processen zich op minimaal volwassenheidsniveau 2 bevinden. Fred Hoekstra, directeur ICT van Parnassia, laat weten verheugd te zijn met het resultaat, waarbij hij de rol van Conclusion benadrukt: “Conclusion heeft een zeer goed resultaat bereikt met het verbeteren van de dienstverlening van Paxtil aan de zorgbedrijven van de Parnassia Groep. Na 15 maanden intensieve samenwerking is een duurzaam resultaat bereikt.”

Fred Hoekstra - Eugene Reijgersberg

Ook Eugene Reijgersberg, concerndirecteur Conclusion, kijkt tevreden terug: “De Parnassia Groep excelleert in zorg en Conclusion excelleert in ICT en organisatie. We hebben onze krachten gebundeld. Hiermee is in korte tijd veel bereikt. Het is een prachtig voorbeeld van wederzijds vertrouwen en respect. Mede daardoor is er een prima basis om ons partnership verder uit te breiden.”

* De interne afdeling Kwaliteit & Procesmanagement.