Britse consultancybureaus overtreffen verwachtingen

06 januari 2015 Consultancy.nl

2014 zal de boeken ingaan als een positief jaar voor de Britse management consulting sector. Meer dan 90% van de bureaus hebben hun inkomstentarget voor het jaar behaald of zelfs overschreden, waarbij de helft aangeeft dat hun inkomen aanzienlijk is gestegen. Dat blijkt uit een enquête van de MCA.

Ieder jaar voert de Management Consultancies Association (MCA), het representatieve orgaan voor management adviesbureaus in de UK (de tegenhanger van de ROA in Nederland), onderzoek uit onder zijn leden om inzicht te verkrijgen in belangrijke marktontwikkelingen. Zijn meest recente rapport – ‘End of Year Report 2014’ genaamd, reviewt prestaties in 2014 versus voorgaande voorspellingen, en kijkt naar de voorspellingen voor groei in 2015. Het onderzoek is gebaseerd op de feedback van MCA-leden (zo’n 50 bureaus), die volgens de associatie goed zijn voor ongeveer 35.000 consultants en 60% van de Britse management consultancymarkt.

UK Management Consulting sector is optimistisch over groei

De statistieken onthullen dat bestuurders binnen de branche (zeer) positief zijn over de prestaties in 2014. De vraag voor extern advies was voornamelijk sterk in de financiële sector, retail en publieke sector, drie van de grotere segmenten binnen de adviesbranche. Infrastructuur was een ander snel groeiend segment: 60% van de adviesbureaus zag een verhoging in vraag met betrekking tot infrastructuur, waarvan 20% aangeeft een forse stijging te hebben waargenomen.  Vanuit een functioneel perspectief was Digital een belangrijke aanjager, en is “booming” volgens de MCA: meer dan de helft (52%) van de consultancybureaus zag de vraag naar digitale advisering sterk toenemen.

Als gevolg van de positieve marktontwikkelingen gaven bijna alle (92%) van de MCA-bureaus aan dat zij hun inkomensverwachtingen behaald of zelfs overschreden hebben, en in de ongeveer een derde van de gevallen was de toename boven verwachting. Op basis van de positieve ontwikkelingen concludeert de MCA dat de Britse consultancymarkt een dubbele groeicijfers gerealiseerd zou kunnen hebben in 2014, ook al zijn de definitieve cijfers pas over een aantal maanden beschikbaar.

Verwachtingen inkomsten 2014

Vooruitzichten 2015
Naar de toekomst kijkend geeft drie kwart van de adviesbureaus aan dat de marktcondities goed of erg goed zijn, en een vergelijkbaar aantal bureaus verwacht consultants te werven, waarbij de helft aangeeft dat de recruitment aanzienlijk zal zijn. Naast de sterke prestaties in digital en werk buiten de UK zeggen de auteurs dat de toename in operationele consultancy, business transformatie en change management positieve indicatoren zijn voor een steeds actiever wordende economie. Naar verwachting zullen volgend jaar alle MCA-leden lichtelijk of boven verwachting groeien, een vooruitzicht dat er in jaren niet zo positief uitgezien heeft.

Nieuws

Meer nieuws over