Chinese verstedelijking leidt tot mobiliteitsuitdagingen

27 januari 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De grote verwachte toename in Chinese verstedelijking, als gevolg van economische groei, zal in de komende jaren voor grote uitdagingen in het stadvervoer zorgen en leiden tot meer files, vervuiling en minder toegankelijk openbaar vervoer. In de strijd tegen deze toekomstige mobiliteitsproblemen kunnen de stedelijke mobiliteitssystemen van Hong Kong en Shanghai als inspiratie dienen, concludeert Arthur D. Little in een recent rapport.

Het wereldwijde consultancybureau Arthur D. Little heeft onlangs een rapport van zijn Future of Urban Mobility (FUM) Lab* uitgebracht. Het rapport, getiteld ‘Strategic Directions and Ecosystems to Address China’s Urban Mobility Challenges’, richt zich op China en zijn mobiliteitsuitdagingen. Het is onderdeel van de ‘Future of Urban Mobility 2.0’ onderzoekreeks en werd uitgegeven voor de 2014-editie van de Michelin Challenge Bibendum, waarvan het bureau kennispartner is.

Arthur D Little China mobiliteitsrapport

Uit het rapport blijkt dat er in China de afgelopen tien jaar een sterke stijging in verstedelijking te zien was, met een verstedelijkingscijfer dat van 26% in 1990 naar 54% in 2014 gestegen is. De onderzoekers verwachten dat dit cijfer tegen 2030 verder gestegen zal zijn naar 69% en in 2050 naar 77%, wat neerkomt op een verhoging van de stedelijke populatie van 740 miljoen in 2014 naar meer dan 1 miljard in 2050. Deze stijging van de stedelijke bevolking wordt gedreven door economische groei en de ontwikkeling van de dienstensector, en zal een uittocht van het platteland naar steden veroorzaken, wat wederom zorgt voor een enorme druk op het stadsvervoer.

Het rapport stelt dat de situatie verergerd wordt door het feit dat stedelijke arbeidskrachten de overgrote meerderheid van het nationale BBP vertegenwoordigen, met een aandeel van 63% in 2010 en 80% in 2020. Daarnaast zal China, als gevolg van de economische groei, de Amerikaanse economie naar verwachting gaan inhalen en de grootste economie ter wereld worden.

Stedelijke en landelijke populatie en BBP in China

De bovenstaande ontwikkelingen zorgen voor enorme uitdagingen ten aanzien van het openbaar vervoer. De grote toename van de stedelijke bevolking zorgt voor een forse toename van het aantal motorvoertuigen, wat leidt tot meer files en vervuiling en een minder toegankelijk openbaar vervoer.

In 2010 was de autodichtheid in Chinese steden laag, met een gemiddelde van slechts 48 geregistreerde particuliere passagiersvoertuigen per 1.000 burgers in stedelijke gebieden. Dit aantal steeg de afgelopen 5 jaar met 20%. Naar verwachting zullen er in 2030 305 voertuigen zijn per 1.000 burgers en 514 in 2050, wat neerkomt op een groei van 10,7x tussen 2010 en 2050. Vergeleken met de wereldwijde cijfers, waarbij het aantal naar verwachting zal groeien van 127 voertuigen per 1.000 burgers in 2010 naar 308 in 2050, kan geconcludeerd worden dat China’s autodichtheid ver boven de wereldwijde cijfers uitkomt.

Stedelijke motorisatie China vs Wereldwijd

Arthur D. Little’s Urban Mobility Index toont aan dat de meeste onderzochte steden slecht uitgerust zijn om met de komende uitdagingen om te gaan. Slechts 11 onderzochte steden scoorden boven de 52 punten, wat neerkomt op de top 20% van de scorelijst. Verder vielen 17 steden in het ‘onder het gemiddelde’-cluster, de laagste 20% binnen de scorelijst.

Interessant genoeg ging de hoogste score naar Hong Kong (58,1 punten), nauw gevolgd door Stockholm (57,4 punten) en Amsterdam (57,2 punten). Shanghai is de tweede Chinese stad, en staat op de dertiende plek (51,8 punten) in de wereldwijde scores, gevolgd door Wuhan, de vijftiende wereldwijde stad.

Stedelijke mobiliteitssystemen in Groot China

De auteurs van het rapport stellen tenslotte dat China ook enkele van de meest geavanceerde steden (zoals Hong Kong en Shanghai) ter wereld heeft, op het vlak van stedelijke mobiliteitssystemen. Die steden kunnen dienen als een inspiratiebron voor andere steden binnen het land, aangezien deze steden zich vaak nog in de ontwikkelingsfase bevinden. “Met een economie die het afgelopen decennium grote transformaties heeft ondergaan, ligt er een unieke kans voor Chinese steden om een proeftuin of broedplaats te worden voor de stedelijke mobiliteitssystemen van de toekomst”, zegt Antoine Doyon, Head of Arthur D. Little Operations in China.

* De FUM werd opgezet door Arthur D. Little in 2010 om stedelijke mobiliteitsuitdagingen aan te pakken en zijn klanten te helpen succesvol te zijn in de ‘nieuwe wereld van innovatie’.