Terugblik Conclusion kennissessie Omgevingscommunicatie

08 december 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Maak je als communicatieadviseur een hypermoderne, interactieve, online visualisatie, waarin tot in detail te zien is hoe een toekomstige snelweg zal lopen? Of is het eigenlijk een veel beter idee om gewoon eens bij omwonenden op de koffie te gaan voor een goed gesprek? Bij omgevingscommunicatie, waar het vaak draait om het kweken van draagvlak voor een ingreep in de leefomgeving van mensen, zullen grote en kleine middelen naadloos op elkaar aan moeten sluiten. Dit bleek tijdens de eerste kennissessie Omgevingscommunicatie, die op 3 december 2014 in Utrecht werd georganiseerd door Conclusion Corporate & Public Communication, iViewer, VIA Drupsteen en Mett. Aan de avond namen 140 professionals deel, werkzaam voor overheden, aannemers, vervoerders en communicatiebureaus.

Verbinding maken
“Omgevingscommunicatie draait om verbinden, daarom organiseren we deze avond met vier partijen, die elkaar versterken”, aldus Sjoerd Barnhoorn, directeur van communicatiebureau Conclusion Corporate & Public Communication, onderdeel van het Utrechtse Conclusion. “We zien de rollen van omgevingsmanager, projectmanager en communicatieadviseur verschuiven. Een aannemer is steeds vaker ook verantwoordelijk voor een deel van de communicatie, burgers zijn mondiger en de relatie tussen opdrachtgever- en nemer gaat van ‘jij doet wat ik vraag’ naar gezamenlijk optrekken. Dit heeft allemaal invloed op de wijze waarop omgevingscommunicatie wordt ingezet.”

Omgevingscommunicatie

Visualisatie: timing is cruciaal
De inzet van nieuwe technologie kan in hoge mate bijdragen aan het zichtbaar maken van een de plannen in een gebied. Bij een vage schets hebben omwonenden vaak geen flauw benul hoe groot dat nieuwe viaduct in hun achtertuin nou echt wordt, maar met interactieve visualisaties worden veel vragen direct beantwoord. Henk Brekhof, van VIA Drupsteen: “Mensen kunnen al heel veel te horen hebben gekregen over een project, maar wanneer ze een goede visualisatie onder ogen krijgen kunnen ze zich pas echt voorstellen waar ze de komende jaren tegenaan kijken.”

Maar – zoals altijd wanneer het gaat om communicatie – de timing is hierbij cruciaal. Henk Brekhof, van VIA Drupsteen: “Visualisaties kunnen, juist in een vroeg stadium van een project, weerstand wegnemen. Maar het is ook een bijzonder krachtig middel. Het kan in je gezicht exploderen als je het niet goed doet. En dat is waar communicatie voor nodig is: met de juiste woorden, met de juiste toon uitleg geven.”

Alle groepen up-to-date
Volgens Bert van Dijk, van iViewer, is het dan ook van cruciaal belang dat alle partijen die samenwerken beschikken over dezelfde projectinformatie. “Met de digitale tool iViewer worden zowel de leden van de projectgroep als externe doelgroepen continu up-to-date gehouden. Alles beschikbare informatie is beschikbaar voor alle digitale devices.”

Conclusion Corporate & Public Communication, iViewer, VIA Drupsteen en Mett

Online platform
Maar waarom laat je het eigenlijk tot weerstand komen? “Als je er voor zorgt dat je belanghebbenden vanaf het begin betrekt dan kom je tot een goede samenwerking”, legt Jeroen Rispens van METT uit. “Een online platform kan helpen om overheden, bedrijven, kopers en bewoners te verbinden en slim samen te laten werken. Want vooral de opmerking: ‘hadden ze daar niet wat eerder mee kunnen komen’, wordt nog veel te vaak bij dit soort projecten gehoord.”

Uitleg aan de keukentafel
Daarom – alle prachtige high-tech visualisaties ten spijt – kan omgevingscommunicatie vaak ook verbazingwekkend voor de hand liggend zijn. “Ga als provincie, gemeente of aannemer gewoon eens langs bij die burger die naast de aanleg van die nieuwe weg woont”, aldus een van de deelnemers aan de kennissessie, werkzaam bij een grote bouwcombinatie. “Leg aan zijn eigen keukentafel, in gewone mensentaal uit wat er staat te gebeuren en stel vooral ook veel open vragen. Wie weet komt hij met tips waar je zelf wat aan hebt! We staan bij dit soort projecten veel te snel onnodig lijnrecht tegenover elkaar. Omdat we geen tijd investeren in het onderzoeken van latente weerstand. Terwijl overheid en burger veel vaker hetzelfde doel nastreven dan ze denken.”