KplusV en Klimaatroute bundelen energiedienstverlening

26 november 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Adviesbureau KplusV en Klimaatroute hebben de krachten gebundeld. Samen willen de partners gemeentes en het MKB helpen energie te besparen en duurzamer te worden. Daarmee kunnen gemeentes hun energie- en klimaatdoelstellingen behalen en kan het MKB kosten besparen of hun duurzame imago bevorderen. 

Verduurzamen
Verduurzaming is een steeds belangrijker thema voor gemeentes. Niet alleen om geld te besparen, maar om van de wereld een schonere plek te maken, een taak die steeds meer bij gemeentes ligt. Vanuit de Wet Milieubeheer gaan zij bijvoorbeeld aan de slag met energiebesparende maatregelen voor het lokale bedrijfsleven en bovendien doen ze steeds meer aan voorlichting en het faciliteren van duurzame initiatieven.

Ook binnen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is er steeds meer politiek en maatschappelijk draagvlak om bedrijven te verduurzamen. Omdat het energieverbruik en CO2-uitstoot in de sector relatief hoog is, zijn MKB bedrijven uitermate geschikt voor verduurzaming. Daarnaast leidt duurzaamheid tot veel goodwill bij klanten en burgers.

KplusV en Klimaatroute bundelen energiedienstverlening

De weg naar duurzaamheid
De weg naar verduurzaming is echter geen gemakkelijke. Zowel gemeentes als het MKB lopen tegen een aantal barrières aan. Op technisch vlak vragen zij zich af wat zij kunnen doen, op operationeel niveau wie dit kan doen, maar ook de vraag hoe dit betaald kan worden dient beantwoord te worden. Ook blijkt uit onderzoek en best practices dat een integrale aanpak gevolgd dient te worden om het vraagstuk goed aan te pakken. Niet alleen is een strategie en plan van aanpak nodig, ook is er diepgaande kennis van energie-efficiënte bedrijfsvoering nodig.

Om gemeentes en het MKB hiermee te helpen hebben organisatieadviesbureau KplusV en Klimaatroute, een specialist op het gebied van verduurzaming, de handen ineen geslagen. KplusV is initiator en uitvoerder van meerdere innovatie- en duurzaamheidsnetwerken en van platforms die zich specifiek richten op het MKB. Klimaatroute is gespecialiseerd in energie-efficiënte bedrijfsvoering en vertegenwoordigt honderden ondernemingen als duurzaam inkoopcollectief. Hierbij koopt het bijvoorbeeld energiebesparende producten zoals efficiënte verlichting en zonnepalen op, die een ondernemer van hen kan leasen tegen een lager bedrag dan de energierekening voor het gebruik van duurzame producten.

Raad en daad
KplusV en Klimaatroute willen het MKB en gemeentes hierbij helpen door hen te voorzien van duurzame raad en daad. Hierbij zetten zij visieontwikkeling in om te onderzoeken waar de grootste winst zit voor energiebesparing bij een gemeente, wordt een stakeholdersanalyse uitgevoerd om inzichtelijk te maken welke stakeholders kunnen meewerken aan de energie- en klimaatdoelstellingen en worden verschillende partijen geïnspireerd tot een ketensamenwerking. Daarnaast ontwikkelt en adviseert – voornamelijk KplusV – over nieuwe financieringsvormen en kunnen beide partijen gebruik maken van hun relevante netwerk.

Energiedienstverlening

Resultaat
Al deze inspanningen leveren volgens de partners een flinke bijdrage aan het behalen van energie- en klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd krijgt de lokale economie een duw in de rug, en wordt een bron voor werkgelegenheid aangeboord, aangezien investeringen in die regio gedaan worden. Voor het MKB levert het ook flink wat op: doordat het energieverbruik verminderd wordt is de energierekening lager, en daarnaast is het een relatief gemakkelijke wijze om de uitvoering en financiering van duurzaamheid te organiseren. Tot slot profileren zij zich direct als duurzaam bedrijf.