CGI bouwt nieuw centraal informatiesysteem voor NDW

04 november 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

CGI gaat in opdracht van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) een nieuw centraal informatiesysteem bouwen. Met het nieuwe, verbeterde systeem moet het NDW uitvoeringsinstanties en weggebruikers van nog betere informatie voorzien.

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) is een databank van wegverkeersgegevens, en tevens een samenwerkingsverband van 24 overheden die samen werken aan het inwinnen, opslaan en distribueren van verkeersgegevens. Deze worden vervolgens ingezet voor verkeersmanagement en –informatie, en verkeerskundige analyses, met als doel een betere verkeersdoorstroming en –veiligheid. De NDW werkt samen met onder meer de Rijkswaterstaat, alle provincies, alle stadsregio’s en de gemeentes Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

NDW Infographic

Verkeersgegevens
De NDW meet en verwerkt de gehele dag door de actuele verkeersgegevens van ruim 24.000 meetpunten, waarna het deze doorgeeft aan wegbeheerders, aanbieders van verkeersinformatie en verkeerscentrales. Zij zetten deze gegevens vervolgens in voor verkeersmanagement en –informatie. Verder verzamelt de NDW statusgegevens, zoals actuele en planningsgegevens van filemeldingen, wegwerkzaamheden, status van bruggen (open/dicht) en de getoonde routeinformatie op de panelen langs de wegen, waarna deze tevens doorgegeven worden.

Nieuw systeem
Het huidige systeem van NDW is al operationeel sinds 2009 en niet langer capabel om tegemoet te komen aan de huidige datawensen. Frits Brouwer, Directeur van de NDW: “Wij moeten kunnen inspelen op zowel veranderingen in de ingewonnen verkeersgegevens, zoals de zogenaamde in car data, als op de veranderende behoefte van de verkeerscentrales en de aanbieders van verkeersinformatiediensten. Ons huidige systeem is hier na 5 jaar onvoldoende toe in staat. Met de aanbesteding van het NCIS aan CGI zetten wij een noodzakelijke stap om onze taak blijvend betrouwbaar en innovatief te kunnen uitvoeren.”

Daarom zal de gehele datastroop vanaf medio 2015 via het NDW Centraal Informatiesysteem (NCIS) afgehandeld worden, met als doel om de doorstroming en verkeersveiligheid op wegen te verbeteren. Het nieuw systeem is een ESB-oplossing (enterprise service bus), en zal leiden tot een snellere verwerking en doorgifte van de gegevens. Daarnaast kan het NDW er ook nieuwe diensten mee ontwikkelen voor de aangesloten overheden, en informatie doorgeven aan private dienstverleners de hiermee diensten kunnen ontwikkelen op de markt.

CGI bouwt nieuw centraal informatiesysteem voor NDW

CGI
Om het nieuwe systeem te bouwen en voor enkele jaren te beheren is technologisch dienstverlener CGI ingehuurd. Afgelopen week tekende het NDW een contract met CGI voor het leveren van het NCIS. Vanaf medio 2015 zal het nieuwe systeem live gaan. Dirk de Groot, Directeur Infrastructuur & Milieu en Lokale Overheid bij CGI: “De ontwikkelingen op het gebied van verkeersinformatie en verkeersmanagement gaan razendsnel. Nieuwe databronnen, het fuseren van informatie uit verschillende bronnen en big data oplossingen zorgen voor een steeds betere kwaliteit van verkeersinformatie. NDW krijgt met het NDW Centraal Informatiesysteem, dat wij samen met onze partner TriOpSys realiseren, een mooi instrument in handen om haar centrale rol in de voorziening van verkeersinformatie aan wegbeheerders en service providers verder te kunnen vormgeven.”