PNO helpt YES!Delft ondernemers met subsidieadvies

23 oktober 2014 Consultancy.nl

PNO Consultants, een specialist op het gebied van subsidies, heeft een samenwerking afgesloten met YES!Delft. Als onderdeel van de partnership kunnen innovatieve ondernemers in het netwerk van YES!Delft makkelijker toegang krijgen tot de subsidiekennis van PNO Consultants.

YESDelft!
YES!Delft – voluit Young Entrepreneurs Society Delft –  is een organisatie die studenten, professionals en wetenschappers stimuleert om te ondernemen en ondersteunt bij het realiseren van hun ambities. De organisatie is erin geslaagd een omgeving te creëren, het zogenaamde YES!Delft Ecosystem, waarbinnen innovatieve startups alle gewenste ondersteuning krijgen om hun idee om te zetten naar een marktrijp product. Met de TU Delft en onderzoeksbureau TNO in de nabijheid kunnen de leden van YESDelft! een beroep doen op de expertise van diverse professionele partners die ondersteunen bij elk denkbaar facet van het innovatieproces. Dankzij deze 10 jaar geleden opgerichte incubator zijn inmiddels veel innovatieve startups uitgegroeid tot spelers van wereldallure, en worden nu de toonaangevende spelers van de toekomst gevormd.

Voor ondernemers die deel uitmaken van het YESDelft! Network, vormt toegang tot financiering van hun groeiplannen een van de belangrijkste uitdagingen. Naast de zoektocht naar kapitaal bij onder meer investeringsmaatschappijen of banken, kunnen ondernemers veelal een beroep doen op subsidies, die bijvoorbeeld door de EU of Nederland beschikbaar worden gesteld. Subsidies vormen vaak echter een complexe materie, waar ondernemers ondersteuning bij kunnen gebruiken. In het kader hiervan besloot YESDelft! een partnership aan te gaan met PNO Consultants, een adviesbureau gespecialiseerd in financiering- en subsidievraagstukken. Met deze strategische samenwerking  komt kennis, netwerk en kapitaal nog beter beschikbaar voor innovatieve ondernemers.

PNO Consultants
Het op Schiphol gevestigde adviesbureau levert advies aan uiteenlopende bedrijven – van kleine- en middelgrote bedrijven tot startups – en richt zich op ondersteuning van startups in de beginfase tot bijvoorbeeld de financiering en/of subsidiëring van concrete projecten in een later stadium. PNO Consultants is verder regelmatig betrokken bij evenementen die in het teken staan van de bevordering van ondernemerschap, innovatie en startende ondernemingen. Zo was het adviesbureau eerder dit jaar bijvoorbeeld betrokken bij het ‘Amsterdam Startup Weekend’*, waarbij PNO consultant Reyndert Coppelmans  een aantal teams coachte, onder meer in hun zoektocht naar het juiste businessmodel en het pitchen van hun innovatie-ideeën.

* Startup Weekend is een wereldwijd netwerk van leiders en ondernemers, dat zich ten doel stelt ondernemers te inspireren en individuen, teams en gemeenschappen te stimuleren.

Nieuws

Meer nieuws over