You Improve begeleidt TPM verbetertraject bij Elocoat

30 oktober 2014 Consultancy.nl 8 min. leestijd

Elocoat, onderdeel van de Elopak Groep, heeft de afgelopen maanden een TPM verbetertraject doorgevoerd. Een half jaar na de start van het verbetertraject zijn de eerste concrete resultaten al zichtbaar. Jeroen Rijnhout, plantmanager van de fabriek in Terneuzen, en improvement engineer Frank van Oosten vertellen over het project, de resultaten en de samenwerking met You Improve.

Slechts een half jaar is het Zeeuwse bedrijf structureel aan het verbeteren. “De resultaten zijn boven verwachting", verklaart Rijnhout. “Zeker omdat we juist rekening hielden met een klein verlies, voordat we de winst konden pakken. Ik ben erg tevreden over hoe het loopt,” vertelt de trotse plantmanager Rijnhout. “We zagen al meerdere jaren dat we heel erg ons best deden, maar dat er niet uitkwam wat we ervan verwachtten. We werkten hard, hadden ook wel het gevoel dat we iets bereikten, maar in het operationeel resultaat, dus financieel en productie-technisch zagen we het niet terug.”

You-Improve-begeleidt-TPM-verbetertraject-bij-Elocoat

Het moet anders
“We beseften dat we iets anders moesten gaan doen, maar we wisten niet precies welk pad we moesten gaan bewandelen. Er zit een aantal mensen in het MT dat ervaring heeft met TPM (o.a. bij Outocompu). We hebben ook nog wat six sigma ervaring in huis (ik ben zelf black belt), en Frank van Oosten, onze improvement engineer, heeft ervaring met Lean opgedaan bij Philip Morris.” Het probleem leek niet eens zo zeer te zitten in de keuze van een bepaalde verbeterfilosofie, maar meer in het aanbrengen van een structuur in de verbeteringen.

Na een aantal gesprekken met potentiële adviesbureaus kwam men in contact met You Improve. Samen met Elocoat is een Potentieelscan uitgevoerd, waaruit naar voren kwam dat TPM, op basis van het proces en de verliezen die er waren, het beste paste bij Elocoat. En er kwam een serieus verbeterpotentieel uit naar voren op de gebieden capaciteitsbenutting en afval. En dat afval is behoorlijk duur, dus dat gaat om hele grote bedragen. “Daar waren we niet door verbaasd,” geeft Rijnhout aan. “We wisten heel goed waar de verliezen zaten, omdat we daar al vaker op een six sigma manier naar gekeken hadden. De pareto’s die You Improve ons voorschotelden waren herkenbaar. Het probleem zat hem dus niet in de analyse maar in de oplossing die wij tot dan toe gekozen hadden.”

Januari van start
“Nadat we eind 2013 definitief hadden gekozen voor TPM,“ gaat improvement engineer Frank van Oosten verder, “zijn we in januari gestart met het inrichten van de pilaren. In januari organiseerden we een kick off (in twee groepen, want de productie moest doordraaien omdat we al geruime tijd kampten met een capaciteitstekort). Voor de kick off had een groep leidinggevenden al een training gevolgd en hadden we de eerste pilaar (Gericht Verbeteren) al ingevuld. Daarna hebben we de pilaar Opleiding en Trainingen ingericht, want er ontstaan door het gericht verbeteren nieuwe standaarden die moeten worden aangeleerd. Vervolgens hebben we naar de verliezen gekeken. Stilstand bleek een groot verlies, dus hebben we de pilaar Autonoom Management opgestart.”

“De kick off was natuurlijk spannend", denkt Rijnhout even terug. “Het grootste deel van het MT en wij waren al enthousiast, maar hoe breng je het over? En er waren natuurlijk kritische noten. ‘Weer iets nieuws verzonnen, we gaan weer terug naar het verleden.’ Het 5S Autospel leidde ook tot de verwachte reacties: "Is dit het niveau wat je van ons verwacht?” “Maar”, vult Van Oosten aan, “er waren ook meer positieve reacties. Meer structuur, meer discipline, dat is wat we vroeger ook hadden en toen ging het beter.”

Plantmanager Rijnhout licht toe: “We bestaan 30 jaar. De eerste 18 jaar werd het bedrijf geleid door een behoorlijk directief tweetal. Zij hamerden op registratie en bijhouden. Dat vonden de mensen vervelend, maar ze zagen wel dat er toen gedaan werd wat er gedaan moest worden. Helaas is dat in de jaren daarna wat verwaterd. Ik geloof zelf niet in een directieve leiderschapsstijl. Dat past niet bij mij en het wordt tegenwoordig ook niet meer geaccepteerd. Dus we moesten op zoek naar een nieuwe manier van werken. Dat doen we dus met TPM, omdat je dan de hele organisatie meepakt en vanaf de bodem en vanaf de top gaat bouwen.”

Nu wel succesvol
Om de critici de mond te snoeren was het van belang dat de aanpak resultaat genereerde. “We hebben tussen 2006 en 2010 diverse debottlenecking programma’s gedraaid, maar daar kwam niet uit wat we verwachtten. Nu zie je na een half jaar, dat de efficiency enorm snel stijgt. We zitten nu in de situatie waarin we ons meer geplande stops kunnen veroorloven. De kick off hadden we nu bijvoorbeeld gewoon in een keer kunnen organiseren. En dan houd je natuurlijk de sceptici die zeggen dat de goede resultaten niet toe te schrijven zijn aan TPM of Elovation (de naam die het verbeterprogramma intern heeft meegekregen). Rijnhout vervolgt: “Ja, het ligt ook aan andere dingen. We kunnen iets harder draaien, we hebben iets minder stoptijd, maar ik ben ervan overtuigd dat het ook komt omdat we deze richting zijn ingeslagen.

Vroeger hadden we ook wel eens een goede maand, maar dan zag je de resultaten de maand daarna weer inzakken. Nu zie je gewoon maand na maand een stijgende OEE. In totaal van 61 in januari naar 69 in juli!”

Een dipje was ingecalculeerd
“En dat verbaast me, want ik was van te voren gewaarschuwd door anderen. “Ja, je moet het zeker doen, maar houd in het begin rekening met een dipje. Eerst ga je het verlies moeten nemen voor je de winst kunt pakken.” We hebben zelfs voor 2014 gekozen om dit programma te starten omdat we in de lange termijnstrategie van Elopak zien we dat we in 2014 theoretisch gezien, wat meer lucht hebben. We konden dat eventuele dipje dus wel aan. Maar goed, we zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij dat verlies niet zien. Op de twee grote verliezen die You Improve zag, OEE en uitval, gaan we met sprongen vooruit. We lopen zelfs voor op de planning.

‘Onverklaarbaar’ succes?
“We hebben een aantal concrete acties genomen die tot het positieve resultaat hebben geleid. Alleen als je die verschillende acties bij elkaar optelt, kom je niet aan de vooruitgang die we hebben geboekt. Dus er zit iets onder wat vroeger altijd ons verlies was en dat nu onze winst is. En dat zit volgens mij,“ geeft Rijnhout aan, “in de hoofden. De knop is om bij een groot deel van de mensen. En dat is best snel. Natuurlijk, niet iedereen loopt vooraan. Natuurlijk hoor je af en toe wel dat de organisatie een beetje kraakt door alle veranderingen, maar je ziet ook steeds meer mensen die mee willen doen. Je hebt altijd mensen die achteraan blijven hangen en dat blijf je ook houden. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we een gezonde mix hebben van voorlopers en critici, maar dat het gemiddelde naar de positieve kant is opgeschoven.”

Hoe nu verder?
Inmiddels staan er dus drie pilaren, er lopen 7 verbeterteams en 5S is, ook op kantoor, ingevoerd. De keuze om ook kantoor erbij te betrekken is een bewuste. “Het moet duidelijk zijn dat het geen feestje voor de productie alleen is.” Of het een feestje voor Elocoat alleen blijft is niet duidelijk. Rijnhout: “We zijn hier begonnen, en dat was een risico, want voor het zelfde geld bedenkt het hoofdkantoor in Noorwegen iets anders en dan heb je alle energie er voor niks ingestoken. Maar we hebben de Noren goed ‘ingekocht’ en die steunen ons 100%.Het helpt natuurlijk dat het nu al zijn vruchten afwerpt.

Van Oosten: “Over twee jaar hopen we alle pilaren te hebben opgestart en staan de mensen volledig achter Elovation; het is onderdeel van hun dagelijks werk geworden. En we hebben een significante verbetering van de KPI’s bereikt.” Rijnhout vult aan: “Maar we weten ook dat het verbeteren niet in dit tempo door zal gaan. Dat kan ook niet, want als je de OEE-stijging van nu doortrekt, zitten we over twee jaar boven de honderd en dat kan natuurlijk niet. Maar we willen naar hogere efficienties, want de vraag van Elopak stijgt de komende jaren en dat betekent dat als wij mee willen blijven doen op dit speelveld, we zullen moeten groeien qua productiecapaciteit. Ik ben echt verbaasd over hoe snel dingen gaan."