McKinsey: 60% van wereldwijde populatie nog offline

20 oktober 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Hoewel er wereldwijd een grote groei van het aantal mensen online verwacht wordt, is nog altijd 60% van de wereldwijde bevolking offline. Van deze 4,4 miljard ‘offline’ mensen leven er 3,2 miljard in 20 landen en bestaan disproportioneel uit plattelandsmensen, analfabeten en vrouwen. Volgens McKinsey zal het ‘zich aan de verkeerde kant bevinden van de digitale kloof’ een grote impact hebben op mensen en de landen waarin zij leven, aangezien het internet de levenskwaliteit van mensen verbetert en economische groei bevordert.

In het rapport ‘Offline and falling behind: Barriers to Internet adoption’ onderzocht het wereldwijde strategie consultancybureau McKinsey & Company in 25 landen de wereldwijde connectiviteit en de barrières die consumenten ervaren om internet  te (kunnen) adopteren. Op basis van de resultaten stelde McKinsey de ‘Internet Barrier Index’ op.

Gebruikers die online komen sinds 2004

Het onderzoek door McKinsey & Company toont aan dat in de afgelopen tien jaar de wereldwijde online populatie gegroeid is van 1,8 miljard naar 2,7 miljard in 2013. Van deze nieuwe online mensen leeft 48% in vijf landen: China, de VS, India, Brazilië en Rusland. De grootste percentagestijging van online mensen werd vastgesteld in India, gevolgd door China. Het land met de grootste penetratie is de VS.

McKinsey geeft aan dat met het huidige groeipercentage* naar verwachting nog eens 500-900 miljoen mensen de online populatie zullen vergroten tegen 2017. Ook al is het aantal ‘verbonden’ mensen de afgelopen jaren gestegen, en zal dit aantal naar verwachting de komende jaren verder toenemen, merkt McKinsey niettemin op dat een groot deel van de wereldwijde populatie achterblijft en nog altijd offline is. In totaal zijn zo’n 4,4 miljard mensen wereldwijd nog altijd offline, wat neerkomt op zo’n 60% van de wereldwijde populatie. Van die 4,4 miljard mensen leeft 3,4 miljard in iets meer dan 20 landen, en 920 miljoen van deze 3,4 miljard zijn ongeletterd.

75 procent van mensen offline in 20 landen

Het is interessant om te zien dat er onder de 20 landen – die goed zijn voor 75% van de offline populatie – ook landen zijn met de hoogste online penetratie groeipercentages. India zag bijvoorbeeld de grootste verhoging in zijn online populatie (27%), al zijn er nog steeds 1.063 miljoen mensen offline. Hetzelfde geldt voor China, met 736 miljoen mensen offline, Brazilië met 97 miljoen en Rusland en de VS met beide ongeveer 50 miljoen mensen offline.

Offline Populatie

Van de offline mensen leeft zo’n 64% in plattelandsgebieden, terwijl McKinsey schat dat dit alleen geldt voor 24% van alle internetgebruikers wereldwijd. De offline groep is daarnaast ook minder geletterd met een percentage van 28% van ongeletterdheid vergeleken met een percentage van vrijwel nul bij online mensen. Daarnaast lijkt het merendeel van de offline mensen vrouw te zijn. “De offline populatie bestaat disproportioneel uit plattelandsmensen, analfabeten en vrouwen”, schrijven de auteurs.

Gevaar van niet verbonden zijn
Volgens de consultants zal niet verbonden zijn met het internet een sterk effect hebben op mensen, alsook op de bredere wereldwijde gemeenschap. Het internet heeft verbonden mensen toegang gegeven tot informatie en educatie, die hen heeft geholpen de levenskwaliteit te verbeteren, en hen daarnaast economische kansen heeft geboden. Naast het verbeteren van de levens van individuen heeft het internet bovendien bedrijfsgroei gestimuleerd en de economische ontwikkeling van de online landen versneld.

De consultants stellen dat, gezien het feit dat het internet steeds meer verankerd wordt in elk aspect van het leven, mensen die aan de ‘verkeerde kant’ van de digitale kloof staan, het risico lopen om nog verder achterop te raken en wellicht nooit meer kunnen aanhaken.

Om deze risico’s te ondervangen is inclusieve internet-gebruikersgroei nodig. Een groei die behaald kan worden door een strategie op meerdere fronten met nauwe samenwerking tussen de verschillende spelers, zoals overheden, beleidsmakers, ngo’s, netwerkoperators, producenten van apparaten, content- en dienstenaanbieders, en merken.

* Het groeipercentage is gedaald van 15,1% in 2005-08 naar 10,4% in 2009-13.