Schalke en Partners: Fraude kost samenleving 30 miljard

08 september 2014 Consultancy.nl

Nederland telt 120.000 stukken grond van wie de eigenaar ten minste vijf jaar niet meer in leven is. Verder staan 360.000 woningen administratief leeg en telde ons land in 2013 500.000 spookburgers. Een aantal voorbeelden van fraude uit het rapport van onderzoeks- en adviesbureau Schalke en Partners. De totale kosten van fraude voor de samenleving? Zo’n €30 miljard, blijkt uit het rapport.

Schalke en Partners, een onderzoeks- en adviesbureau uit Breda, onderzocht hoeveel geld fraude de Nederlandse samenleving kost. De berekeningen zijn gebaseerd op onderzoeken en eigen ervaringen van het adviesbureau, al is een exact cijfer niet te berekenen. Volgens hun berekeningen komt de schade jaarlijks neer op circa €30 miljard. Wie er mag betalen voor deze fraude? Volgens Schalke en Partners krijgt de overheid 55% op hun bord, omgerekend €16,5 miljard. Het bedrijfsleven draait voor 43% op: €12,9 miljard, en burgers betalen gezamenlijk 2%, ofwel zo’n €600.000.

Fraude foto - logo

Diverse soorten fraude
De fraude, die berekend is op €30 miljard, bestaat uit diverse componenten. Een overzicht:

Diverse soorten fraude

Allereerst vormt belastingfraude, waaronder onder meer zwartwerken en fraude met toeslagen vallen, de grootste kostenpost. De schade wordt door Schalke en Partners op €10 miljard geschat. De pakkans voor belastingfraudeurs is onbekend. Op de tweede plek volgt bedrijfsfraude (interne en externe diefstal), goed voor zo’n €5 à €6 miljard aan financiële schade, gebaseerd op schattingen van onder meer de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). De pakkans voor bedrijfsfraude bedraagt zo’n 5%. Hierna volgt zorgfraude, met een jaarlijkse schade van €3 tot €7 miljard en een pakkans van zo’n 2%.

Vervolgens zorgt fraude met uitkeringen voor een kostenpost van zo’n €3 miljard in totaal. Hieronder vallen het opzettelijk geven van verkeerde informatie of zaken verzwijgen om onrechtmatig aanspraak te kunnen maken op een sociale uitkering. De pakkans voor deze fraude ligt op 4%. De top vijf duurste fraudeposten wordt afgesloten met faillissementsfraude, goed voor €2 miljard aan kosten en een pakkans van slechts 2%. De top tien in termen van omvang wordt verder aangevuld met: Cyberfraude, verzekeringsfraude, vastgoedfraude, beleggingsfraude, en acquisitiefraude.

Pakkans kan omhoog
De gemiddelde kans dat fraudeurs gepakt wordt ligt tussen de 2% en 5%. “Ruimte voor verbetering dus”, stelt Schalke en Partners. Het adviesbureau is ervan overtuigd dat de pakkans naar tenminste 20% opgeschroefd kan worden, mits een juiste aanpak gehanteerd wordt. Het bureau spreekt over fraudeherkenningssystemen, dossieranalyses, beslaglegging maar ook over het aanscherpen van preventieve maatregelen – al naar gelang het type fraude.

Nieuws

Meer nieuws over