BMC groeit weer en zoekt 150 nieuwe professionals

18 augustus 2014 Consultancy.nl

Na een aantal mindere jaren heeft overheidsdienstverlener BMC de weg omhoog weer gevonden. Het adviesbureau sloot de eerste helft van het jaar af met een hogere omzet en een beter resultaat. BMC verwacht de stijgende lijn de komende zes maanden voort te zetten, het bureau gaat zelfs op zoek naar maar liefst 150 nieuwe collega’s.

BMC is met zo’n 1,000 professionals een van de grootste zakelijke dienstverleners van het land. Het adviesbedrijf richt zich met name op de overheidsmarkt, en levert vanuit diverse labels onder meer consultancy-, detachering- en interim-management diensten. Als gevolg van de economische crisis en de grootschalige bezuinigingsdrift binnen de overheid, heeft BMC – net als andere adviesbureaus die vooral werken in de publieke sector  – een aantal moeilijke jaren achter de rug. De omzet van BMC daalde en noodgedwongen werd er afscheid genomen van adviseurs.

Echter, het afgelopen jaar verbeterde de marktomstandigheden voor de publieke sector zich geleidelijk aan. Zo gaf het Rijk, de grootste opdrachtgever binnen de branche, het afgelopen jaar weer meer uit aan externe inhuur, en stopte daarmee de trend van dalende uitgaven sinds 2009. Terwijl de totale uitgaven aan externen daalden met 29% tussen 2009 en 2012, werd er vorig jaar 11% meer uitgegeven.

Uitgaven Rijk aan externe inhuur

Zie het artikel ‘Rijksoverheid geeft ruim 1 mld uit aan externe inhuur’ voor meer informatie.  

Aantrekkende markt
Ook bij gemeenten zijn de uitgaven aan externe adviseurs en professionals aan het stijgen, hoewel er scherp gelet wordt op het budget en een opwaartse ontwikkeling slechts geleidelijk zichtbaar is. “Wij hebben het afgelopen jaar gemerkt dat de overheidsmarkt langzaam weer begint aan te trekken,” aldus Jan van der Panne, financieel directeur bij BMC, tegenover Consultancy.nl. Tegelijkertijd merkt Van der Panne op dat de stijgende uitgaven met name het gevolg zijn van een aantal grootschalige transformaties binnen overheidsland. De zogeheten drie decentralisaties zijn daar de bekendste voorbeelden van. Per 1 januari 2015 verschuiven diverse taken in het sociale domein van het Rijk naar gemeenten. “Tegelijkertijd wordt er structureel miljarden bezuinigd op deze taken. Kortom, gemeenten krijgen er niet alleen nieuwe taken bij, ook moeten ze het efficiënter doen. Een uitdagende taak,” aldus Van der Panne.

BMC is een van de grootste adviseurs op het gebied van decentralisaties, en helpt gemeenten in heel het land met een complete spectrum aan adviesdiensten, implementatie-ondersteuning en tijdelijke invulling van functies. Tal van voorbeelden passeren de revue, Van der Panne geeft er een aantal: “We helpen gemeenten onder meer met het bepalen van hun beleidskaders, het doorvoeren van de benodigde veranderingen binnen de bedrijfsvoering en het opstellen en uitvoeren van samenwerkingsverbanden in bijvoorbeeld de jeugdzorg.”

BMC helpt rijksoverheid

Maar ook op andere vlakken is de overheid druk bezig met veranderen, waarbij expertise van buitenaf nodig is. De onderwijsbranche streeft meer dan ooit naar het verbeteren van de kwaliteit en met de invoering van de zogeheten ‘Wet passend onderwijs’, de zorgmarkt probeert aan alle kanten de efficiëntie te verhogen zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit en zowel ministeries als gemeenten zijn druk bezig met het verbeteren van de dienstverlening aan burgers. Bovendien staan diverse thema’s, zoals samenwerkingsverbanden, digitalisering, integriteit, duurzaamheid en het creëren van een participatiemaatschappij hoog op de agenda van bestuurders. “Allemaal gebieden waar we actief zijn,” zegt Van der Panne.

Organisatiemodel
Gestuwd door de aantrekkende markt, wist BMC in de eerste helft van 2014 betere financiële resultaten te behalen. De omzet ligt 4% hoger dan een jaar geleden, en het aantal FTE’s is uitgebreid. Ook de resultaten onderaan de streep zijn verbeterd , wat aangeeft dat ook op het gebied van bedrijfsvoering verbeteringen zijn geboekt. Toch is de omkeer niet alleen de verdienste van de markt, stelt Van der Panne, BMC plukt nu geleidelijk de vruchten van de interne transformatie die het management medio 2012 heeft ingezet. BMC introduceerde een nieuw organisatiemodel, waarbij er meer onderscheid is gekomen tussen de advies- (BMC Advies) en de implementatie dienstverlening (BMC Implementatie, BeSupported, EduStaf en Interlink).

BMC Implementatie - BeSupported - EduStaf - Interlink

“Hierdoor kunnen we onze dienstverlening en tariefstelling eenvoudiger uitleggen aan onze opdrachtgevers,” zegt de financieel directeur. Ook zijn teams zich scherper gaan organiseren rondom thema’s, dit zorgt volgens Van der Panne voor een betere aansluiting op de specifieke behoeften van opdrachtgevers, per thema en branche. Wie de (overigens nieuwe) sites van BMC bekijkt vindt nu duidelijk de verschillende thema’s, bij BMC Advies verpakt als ‘dossiers’ en bij BMC Implementatie kunnen klanten desgewenst zelf op zoek naar de kandidaten die zij nodig hebben.

Bovendien is BMC in lijn met de nieuwe realiteit in de adviesmarkt ‘leaner’ geworden. Zo wordt anno 2014 meer gebruik gemaakt van een flexibele schil – bestaande uit ZZP’ers, interim managers en uitzendkrachten – die op opdrachtbasis worden ingezet. Hierdoor is het bureau in staat om sneller in te spelen op behoeftes vanuit de markt en loopt het tegelijkertijd minder financieel risico. Tot slot is er een interne efficiëntiewinst geboekt, door onder meer het herstructureren van vastgoed, het nog meer in lijn brengen van het beloningsbeleid met de markt en een aantal bezuinigingsprogramma’s voor slimmer en efficiënter werken.

Daarom BMC Advies

150 nieuwe professionals
Voor de resterende maanden in 2014 is Van der Panne optimistisch gestemd. “We verwachten dat de positieve resultaatontwikkeling zich zal doorzetten, mede vanwege de groeiende vraag naar onze diensten.” Als gevolg hiervan verwacht het adviesbedrijf "tenminste 150 nieuwe collega’s” te rekruteren in de komende maanden. Talent wordt over de hele breedte gezocht, van junior tot senior adviseurs en voor zowel advies- als implementatierollen. Hiertoe is een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld. “Tot en met eind dit jaar zal de wervingsbehoefte van BMC prominent zichtbaar zijn op diverse print- en online kanalen, waaronder NRC, Volkskrant, BinnenlandsBestuur, LinkedIn en Consultancy.nl,” sluit Van der Panne af.

Nieuws

Meer nieuws over