Europese smartphone en tablet app-markt 16,5 miljard

12 augustus 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het omzetaandeel van de Europese smartphone- en tablet app-markt is, in verhouding tot de wereldwijde markt, de afgelopen twee jaar gedaald. In 2012 bedroeg het Europese aandeel nog 25% van de totale markt, anno 2014 is dit nog maar 19%. Hoewel de Europese omzet het afgelopen jaar met 12% steeg – naar $16.5 miljard – kan Europa de snelle groei van de mondiale app-markt – die veel sneller groeit – onvoldoende bijhouden. Dit blijkt uit een recent onderzoek door marktonderzoeksbureau Vision. Volgens de onderzoekers zal Europa moeten investeren in een beter vestigingsklimaat om de markt voor applicatie start-ups aantrekkelijker te maken.

European App Economy Research
Onlangs bracht marktonderzoeksbureau Vision een nieuw onderzoeksrapport uit getiteld ‘European App Economy Research Note’, waarin het bureau de Europese en wereldwijde markt voor smartphone en tablet apps onder de loep nam. Uit het rapport blijkt onder meer dat de Europese markt in 2014 goed is voor 19% van de wereldwijde apps omzet, wat neerkomt op $16,5 miljard. De rest van de wereld vertegenwoordigt 81% van de omzet ($69.8 miljard). Hoewel de Europese omzet tussen vorig jaar steeg met 12% (van $13,3 miljard naar $16,5 miljard), liet de rest van de wereld vorig jaar een groei zien van maar liefst 73% (van $40,4 miljard naar $69,8 miljard). Daarmee daalde het aandeel van de Europese app-omzet in vergelijking met de rest van de wereld van 25% (in 2012) naar 19% dit jaar. Conclusie: de Europese markt kan de globale app-omzet onvoldoende bijhouden, stelt het rapport.

EU Accounts for 19 Percent of Global App Revenues

Werkgelegenheid stijgt
Volgens het onderzoek zorgen de ontwikkelingen binnen de Europese appmarkt dit jaar wel voor de creatie van ongeveer een miljoen banen. Het grootste gedeelte hiervan vormen technische rollen/softwareontwikkelaars (406.000 banen), niet-technische rollen (261.000 banen), en indirecte banen/toeleveranciers van de applicatiebouwers (333.000 banen).

One Million App Economy Jobs in 2014

Vruchtbaarder vestigingsklimaat
Het onderzoeksbureau concludeert tenslotte dat het tempo waarin de Europese app-economie groeit wordt afgeremd door een aversie tegen risico’s. Programmeurs achten het een te groot risico om zelf een app te bouwen en deze vervolgens zelfstandig in de markt te zetten. Daarom werken veel programmeurs (31%) op contractbasis, waardoor eigen initiatief beperkt wordt. Deze tendens om te werken op contractbasis is een sterke indicatie dat er een vrij grote vraag is naar app-ontwikkelaars. Daarin wordt echter weinig geïnvesteerd, getuige het beperkt aanwezige groeikapitaal in Europa. Vision beveelt Europa dan ook aan het vestigingsklimaat te verbeteren en toegankelijker te maken voor beginnende applicatieontwikkelaars, om te voorkomen dat het Europese kapitaal elders wordt geïnvesteerd.