Wouter Vos en Damo Holt van Ecorys naar Rebel

13 augustus 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Wouter Vos en Damo Holt hebben onlangs samen de overstap gemaakt naar het Rotterdamse adviesbureau Rebel. Vos en Holt zijn beiden afkomstig van Ecorys, waar zij veel hebben samengewerkt. Bij Rebel zullen zij zich bezighouden met maatschappelijke businesscases, zoals het behalen van maatschappelijk rendement, nieuwe vormen van stedelijke vernieuwing, de corporatie-sector en sociaal ondernemerschap. De focus zal echter voornamelijk liggen op de realisatie van stedelijke ontwikkelprojecten. Een kort portret van de nieuwe Rebel adviseurs:

Wouter Vos
Vos rondde in 2003 zijn opleiding Social & Institutional Economics af aan de Universiteit van Utrecht. Tussen 2003 en 2009 werkte hij zich op tot Senior Consultant bij Ecorys. Bij het adviesbureau hield hij zich onder meer bezig met vastgoed en stedelijke en regionale ontwikkeling. Sinds 2009 is hij partner bij Ecorys, vanuit die rol richt hij zich op organisatorische vraagstukken omtrent rendement en het lokale sociale domein. Als adviseur bij Rebel zal hij zijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van stedelijke vernieuwing. Het inzichtelijk maken van maatschappelijk rendement is hierbij één van zijn grootste prioriteiten. Hij zal gemeentes en zorgorganisaties helpen bij hun nieuwe rol omtrent de aankomende decentralisaties begin 2015.

Ook zal hij integrale maatschappelijk businesscases opstellen. Vos waardeert de ondernemersgeest van Rebel: “Ik zie Rebel als een club die vanuit ambitie en gedrevenheid bereid is om net even dat stapje verder te gaan. En voor de troepen uit te lopen en te investeren in ideeën die Rebel zelf goed en belangrijk acht. De snelheid van handelen en de gedrevenheid die ik bemerk bij de mensen die ik tot nu toe heb gesproken, vind ik een verademing.”

Wouter Vos en Damo Holt - Rebel

Damo Holt
Holt studeerde in 1997 af aan de Universiteit van Utrecht. Ook hij startte na zijn opleiding bij Ecorys, waar hij van maart 1997 tot juni 2014 werkzaam zou zijn. In de ruim 17 jaar dat hij bij het adviesbureau werkte bekleedde hij de rol van (senior) Consultant, Director en uiteindelijk Partner. Bij Rebel zal de organisatieadviseur zich onder meer bezighouden met de uitbouw van stedelijke ontwikkelingsactiviteiten op het terrein van gebiedsontwikkeling, wijkaanpak en duurzame energie.

Hij zal zich richten op de overall businesscase van investeringen in steden en wijken, gebieden en gebouwen, inclusief financiering, contractering en realisatie, waarbij het gecombineerde financiële en maatschappelijke rendement voorop staat. “Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s innovatieve businesscases uit te denken en de bijbehorende samenwerking, transacties en financiering te realiseren”, aldus Holt over zijn nieuwe uitdaging.

Rebel
Zowel Holt als Vos toonden zich enthousiast over nieuwe werkgever Rebel, een management adviesbureau dat zich sinds de oprichting in 2009 richt op financieel-economische en strategische dienstverlening. Volgens Vos sluit het adviesbureau goed aan bij beide adviseurs: “De aanpak die Damo en ik hanteren wijkt af van de standaard. We verwachten dat Rebel hier goed bij aansluit.” Holt licht zijn keuze voor Rebel toe: “Ten eerste omdat het bedrijfsmodel echt uitgaat van ondernemerschap. Ten tweede omdat er een soort van hechte lijm is – noem het een cultuur van vertrouwen – tussen iedereen, en dat gaat een-op-een samen met hoe ik vind dat een bedrijf gerund moet worden. En ten derde omdat Rebel heel goed is in financieel-economische advisering. De twee ex-Ecorys collega’s zullen ook bij Rebel veelvuldig samenwerken. Holt: “De ervaring leert dat we samen zowel veel lol hebben als synergie bieden en complementair zijn. Ik bekijk zaken vanuit een fysiek-ruimtelijke beleving en Wouter neemt de sociaal-maatschappelijke invalshoek in.”