KplusV leidt Participatiefonds Duurzame Economie NH

17 juli 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel

Provincie Noord-Holland heeft onlangs het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) gelanceerd. KplusV zal onder leiding van Bart Blokhuis, partner bij het adviesbureau, het fonds in samenwerking met Start Green Venture Capital beheren.

Duurzaam
Noord-Holland heeft als doel om de komende jaren duurzame energie in de regio te stimuleren. De provincie hoopt hiermee bij te dragen aan duurzaamheidsdoelstellingen, daarnaast levert het een impuls aan andere beleidsgebieden als werkgelegenheid en innovatie. 

In lijn met deze doelstelling werd afgelopen jaar besloten om een speciaal Participatiefonds in het leven te roepen. Het zogeheten PDENH is opgezet om investeringen in biomassa, zonne-energie, wind op zee en biomassa te stimuleren, en omvat in de eerste tranche €30 miljoen. Het geld zal vooral gebruikt worden voor het financieren van nieuw op te starten projecten die op de lange termijn weliswaar kansrijk worden geacht, maar die problemen hebben om de start-up fase door te komen. Bij succes zal het fonds worden uitgebreid tot een kapitaal van €85 miljoen. 

Three wind turbines in a corn field located in the netherlands - KPLUSV, Provincie Noord-Holland

KplusV
Organisatieadviesbureau KplusV zal in samenwerking met Start Green – een investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in duurzame technologie – zorg dragen voor het beheer van het fonds. Taken die hierbij komen kijken zijn het zorg dragen voor het werven van deze bedrijven en projecten, evenals het beoordelen en financieren ervan. Bart Blokhuis, Partner bij KplusV, is door provincie Noord-Holland tot Directeur/Fondsbeheerder benoemd. Hij zal het fonds in de markt vertegenwoordigen en rapportage uitbrengen aan het investeringscomité en de aandeelhouders.