BearingPoint: 5 differentiators voor nutsbedrijven

07 juli 2014 Consultancy.nl

In de komende tien jaar zullen nutsbedrijven grote veranderingen tegemoet zien in hun omgeving, gedreven door onder meer competitie, nieuwe technologieën en nieuwe verwachtingen van de klant. Uit een recent onderzoek uitgevoerd door BearingPoint blijkt dat wanneer nutsbedrijven op de huidige manier blijven opereren, ze ten onder zullen gaan aan de nieuwe realiteit. Willen ze slagen, dan zijn vijf strategische factoren van levensgroot belang. 

In het rapport 'Utilities x.0: Energy Companies prepare for a Reboot' presenteren BearingPoint en IDC Energy Insights vijf competenties waaraan nutsbedrijven van de toekomst aan moeten voldoen om concurrerend te blijven. De inzichten zijn gebaseerd op onderzoek onder meer dan 50 nutsbedrijven in zeven landen.

BearingPoint - Nutsbedrijven

Een overzicht van de strategische differentiators voor nutsbedrijven:

  • Big data en het data business model - het vermogen van een organisatie om data op te slaan, te analyseren en waarde (informatie) te halen uit grote volumes data in real-time
  • Virtuele en flexibele systemen - de capaciteit om productiemogelijkheden met de vraag naar energie flexibel te coördineren, gebruikmakend van wisselende en gedecentraliseerde energiebronnen.
  • Micro-grids en nano-grids - de mogelijkheid om energie oplossingen op lokaal niveau te creëren, die zichzelf optimaliseren door effectief gebruik te maken van sensoren en andere technieken.
  • Horizontale en open organisatie - het vermogen om decentraal te opereren op een open wijze met externe partners en andere betrokken partijen.
  • Klantbetrokkenheid en klantvertrouwen - de capaciteit om klanten te betrekken in hoe de klant zijn energieverbruik kan minimaliseren. 

Mega-uitdaging
Uit een analyse over hoe energiebedrijven presteren op deze factoren blijkt dat de markt zich de komende jaren moet gaan opmaken voor een enorme transformatie. Op het gebied van Big Data worden inmiddels competenties opgebouwd, maar op gebieden als klantbetrokkenheid, het hebben van een open organisatie en macro/nano grids hebben ze nog een lange weg te gaan.

BearingPoint - Differentiators Nutsbedrijven 

Maar tegelijkertijd, als de resultaten per organisatie grondiger bekeken worden, stelt BearingPoint dat een kleine groep van 'best practice' bedrijven wel in staat is geweest om een 'futureproof' business model te implementeren. Deze groep high performers  presteert aanzienlijk beter op alle vijf de gebieden. Zo scoren topperformers bijvoorbeeld een 4,3 op het gebied van een open organisatie, ruim drie keer hoger dan het gemiddelde van 1,3 voor de rest van de markt. Ook op het gebied van klantgerichtheid zijn er grote verschillen te zien tussen de twee groepen.

Gebaseerd op het grote verschil tussen de huidige prestaties ten opzichte van de benodigde prestaties om mee te kunnen blijven doen in de toekomst, voorziet BearingPoint een enorme uitdaging voor de nutsbedrijven. "In de komende jaren ontstaat een grote behoefte om strategieën en bedrijfsprocessen te optimaliseren en zelfs te transformeren," zegt Marc Bartels, Partner van BearingPoint's Utilities praktijk in Nederland. 

De consultants van BearingPoint geven 5 adviezen hoe nutsbedrijven dit het beste kunnen realiseren. 

1. Meer innovatie en flexibiliteit
De markt verandert snel en extreem. Er zullen meer decentrale energieproducten ontstaan, terwijl de gecentraliseerde producenten nog steeds nodig zijn. Die laatste bedrijven zullen zich wel moeten aanpassen aan de veranderde marktomstandigheden om niet ten onder te gaan. Ze zullen systemen moeten ontwerpen om verschillende energiestromen (fysiek en data) met verschillende tijdspannes te managen, om real-time de levering van energie te optimaliseren. Ook zullen nieuwe services steeds sneller en vaker gelanceerd worden. Introduceer een 'test en leer' omgeving om op kleine schaal vernieuwingen uit te proberen. 

Innovatie

2. 'Real-time' service verlenen
Het nutsbedrijf heeft verschillende partners (de klant, de energieverkoper, etc.) met wie deze verschillende contracten opstelt over verschillende tijdsperiodes. Om hierop in te spelen dient de organisatie te experimenteren met complexe voorspelmodellen, gebruikmakend van al bestaande datasets, voor operationeel gebruik, maar ook voor service optimalisatie naar de klant. Hanteer pilot studies met de laatste generatie tools voor data analyse en zoek tegelijkertijd naar de beste partners rondom datadienstverlening. 

3. Meer klantgerichtheid
Markten zullen zich steeds verder openen voor nieuwe grote en kleine toetreders. Elke klant is een kleine spil in het web van de markt die individueel gemanaged zal moeten worden. Hiertoe dient nu alvast ervaring opgedaan te worden door het ontwerpen van simpele interfaces die de klant meer betrokken laten worden met de organisatie. De introductie van nieuwe KPI's om klantbetrokkenheid te monitoren en te verbeteren helpt hierbij, en tegelijkertijd dient ook rekening gehouden te worden met de bezorgdheid van de klant omtrent privacy en veiligheid. 

4. Open organisatiestructuur
De bedrijven van de toekomst zijn flexibel, gedecentraliseerd en open naar de klant en providers. Door over te gaan naar wendbare bedrijfsmodellen en -processen wordt het integreren van nieuwe partners en het verkopen van nieuwe producten en services vergemakkelijkt. Wees open: verzamel en deel de data van en met partners zoals retailers en fabrikanten van apparatuur). Creëer allianties met die partners en grote ICT spelers om de ontwikkeling te versnellen. Wees ook bereid om met start-ups te werken, met de kans om deze te integreren in de eigen organisatie. 

Utilities x0

5. Decentraliseer en onderzoek nieuwe mogelijkheden
De belangrijkste competentie voor energiebedrijven wordt het optimaliseren van energiestromen, inclusief het managen van de balans tussen vraag en aanbod, onafhankelijk van de locatie of de aanbieder van de energie. Probeer nieuwe zakelijke mogelijkheden op te sporen gebaseerd op de ontwikkeling van micro-grids. Zorg ervoor dat de organisatiestructuur en technische infrastructuur past bij de nieuwe markt. Investeer tijd en geld op zowel regionaal als nationaal niveau, maar zet ook lokale partnerschappen op om niet door de lokale energieleveranciers ondergelopen te worden. Tot slot, monitor de activiteiten van start-ups om bekend te raken met de nieuwste mogelijkheden in de markt en probeer daarin zelf ook stappen te ondernemen. 

Nu meedoen, of ten onder gaan
"Energiebedrijven zullen er aan moeten geloven dat ze hun prestaties op fundamentele vlakken zullen moeten verbeteren. Nu is het moment om te anticiperen op de toekomst, zodat ze snel mee kunnen gaan. Doen ze dit niet, dan zullen ze terrein verliezen," sluit Marc Bartels af.

Nieuws

Meer nieuws over