Grant Thornton: Belangrijkste outsourcing drijfveren

31 juli 2014 Consultancy.nl

Volgens een onderzoek van Grant Thornton overweegt 40% van wereldwijde organisaties in de komende periode een of meer bedrijfsprocessen te outsourcen. De belangrijkste drijfveren voor uitbesteding zijn het boosten van efficiëntie en het realiseren van kostenvermindering. 

De internationale accounting- en consultingorganisatie vroeg 3.300 managers in 45 landen om hun visie te geven op outsourcingstrends. Een van de onderzochte thema’s keek naar de belangrijkste drijfveren voor organisaties om voor outsourcing te kiezen. Wereldwijd streven bedrijven die outsourcen het meest naar efficiënties (57%) en kostenvermindering (55%). Opmerkelijk is dat leidinggevenden in ‘hoge lonen landen’, zoals Noord-Amerika en Europa, eerder geneigd zijn deze drijfveren te noemen. In Noord-Amerika, geeft 70% kostenverlaging aan en 69% het verbeteren van efficiënties; in Europa zijn deze percentages repectievelijk 63% en 67%.

Drijfveren voor outsourcing

Andere belangrijke factoren die genoemd worden zijn het zorgdragen van de bedrijfscontinuïteit en een betere toegang tot expertise.

Bedrijfsgrootte
De consultants keken bovendien naar de verschillen tussen de outsourcingsredenen voor kleinere en grotere organisaties. Grotere organisaties richten zich meer op kostenvermindering en het verbeteren van efficiënties (beiden 58%) terwijl kleinere bedrijven outsourcingaanbieders eerder willen gebruiken om bedrijfscontinuïteit (48%) te garanderen, om ruimte voor het personeel te creëren zodat ze zich kunnen richten op de kernstrategie (44%) en om het aantal werknemers te verlagen (37%).

Nieuws

Meer nieuws over