Deloitte: 3 tips voor implementeren van data analytics

18 juni 2014 Consultancy.nl

Het goede nieuws: steeds meer mensen realiseren zich dat zij met data analytics hun organisatie vooruit kunnen helpen. De implementatie ervan gaat echter niet altijd goed. Er komen prachtige analyses, waar vervolgens niets mee wordt gedaan. Of het koppelen van verschillende datasets levert niet die inzichten op waar u op hoopte. Wat moet u doen om de implementatie van data analytics bij uw organisatie wél te laten slagen? Maurice Fransen, Senior Manager Data Analytics bij Deloitte Consulting zet een aantal tips op een rij. 

Stap 1: verzamel, schoon en integreer data 
De eerste stap is een technische: uw data moet worden verzameld, opgeschoond en gekoppeld. Deze technische stap is behoorlijk gecompliceerd en vergt veel van een organisatie. U heeft de juiste software nodig en iemand die het technische aspect begrijpt.

De implementatie van data analytics gaat vaak nog niet goed omdat organisaties stoppen na deze eerste stap. Het in kaart brengen van data is een beginpunt, geen eindpunt. Met stap 2 en stap 3 vertaalt u data naar concrete opbrengsten voor uw organisatie.

BigData - Deloitte

Stap 2: inzicht door businesskennis en de juiste visualisatie 
Om de juiste inzichten te krijgen, moeten de data namelijk op de juiste manier bevraagd worden. Daarvoor is meer nodig dan alleen technische kennis: namelijk diepgravende kennis van uw organisatie en de sector waarin u actief bent.

Vervolgens is het belangrijk om de data goed te presenteren. Met tabellen zoals u die kent uit standaardrapportages, haalt u namelijk niet het maximale uit uw data. Tools als Qlikview, Sas of Tableau kunnen prachtige visualisaties maken, waarmee u nieuwe inzichten en verbanden te zien krijgt. U kunt in die visualisaties doorklikken naar bijvoorbeeld resultaten per locatie of per medewerker zodat de cijfers ook herkenbaar worden voor degenen die de processen uitvoeren.

Stap 3: van inzicht naar actie 
Als u uw data eenmaal inzichtelijk heeft kunt u er uren mee spelen. U ziet welke afdelingen beter presteren dan andere, waar u compliant bent en welke processen veel langer duren dan noodzakelijk. En dan volgt de laatste stap, die misschien wel de moeilijkste is: want wat doet u met de opgedane kennis?

Mauricce Fransen - Deloitte

Degene die in uw organisatie verantwoordelijk is voor de sturing dient natuurlijk gevoel voor cijfers te hebben, maar moet ook iemand zijn die zich kan inleven in de mensen in zijn organisatie en met hen in gesprek kan gaan. Vanuit een ivoren toren de rapportages verspreiden die dankzij data analytics zijn verkregen, is niet de manier om een verandering te bewerkstelligen. En ook het opleggen van verbeterdoelstellingen werkt hier averechts.

Vooral wanneer je te maken hebt met professionals moet je ze meenemen in de analyse en laten zien dat processen nog niet optimaal lopen. Dat kan in de vorm van workshops of een-op-eengesprekken.

'Je cijfers kloppen niet' 
Dat zagen we ook bij een klant van ons waar we nog niet zo lang geleden een analyticsproject deden. We constateerden op basis van onze analyses dat de gemiddelde doorlooptijd van een bepaald proces veel langer was dan beoogd. De professionals die verantwoordelijkheid waren voor dat proces reageerden initieel nogal defensief: 'dat kan helemaal niet' en 'je cijfers kloppen niet', kregen we te horen.

In workshops hebben we toen precies laten zien hoe wij stap voor stap ons inzicht hebben verkregen en dat, na wat kleine aanpassingen op aanwijzing van dezelfde professionals, de analyses wel degelijk de werkelijkheid weergaven. Het gevolg van deze aanpak was dat de specialisten vervolgens gingen meedenken over oplossingen. Inmiddels is de doorlooptijd van het proces bij deze organisatie flink verbeterd.

Data analytics is dus niet alleen iets van uw IT-afdeling, of iets dat met de aanschaf van software is gedekt. Kennis van de technische kant, diepgaande kennis van de sector waarin u opereert én van uw mensen en hoe u ze in beweging krijgt is noodzakelijk om écht een verandering te bewerkstelligen en optimaal te profiteren van dat wat data analytics u te bieden heeft.

Nieuws

Meer nieuws over