Interview Peter den Hertog, hoofd advies Grant Thornton

19 juni 2014 Consultancy.nl

Bedrijfsmodellen zijn de laatste jaren ingrijpend veranderd. Een bedrijf dat elke maand met 100 procent groeit, kan over een half jaar out of business zijn. Er is een “nieuwe werkelijkheid” ontstaan en daardoor verandert het waarderingsvak. “Ons vak is er interessanter op geworden.” 

An instinct for growth is sinds enige tijd de pay-off van Grant Thornton. Deze merkbelofte loopt als een rode draad door het bedrijf heen. ‘We leveren letterlijk ruimte voor groei. Niet alleen voor onze klanten, maar ook persoonlijke groei voor onze medewerkers’, zegt Peter den Hertog, partner en verantwoordelijk voor de adviestak van Grant Thornton. Grant Thornton is zelf ook behoorlijk gegroeid overigens, niet in de laatste plaats door het samengaan met ConQuaestor. Hierdoor groeide de organisatie van 500 naar 800 professionals die goed de weg kennen in de financiële wereld. De consistente marktbenadering heeft Grant Thornton ook zeker goed gedaan de laatste jaren, stelt Den Hertog. ‘We verplaatsen ons echt in wat de klant wil. Dat wordt gewaardeerd.’ 

Grant Thornton - An instinct for growth

Oog voor de praktijk
De adviestak van Grant Thornton houdt zich vanuit diverse vestigingen verspreid over Nederland bezig met corporate finance, forensic (IT-)diensten en restructuring, maar wordt ook veel ingezet voor het opstellen van bedrijfswaarderingen. Dat laatste is het terrein van Den Hertog, die tevens voorzitter is van het Nederlands Insitituut van Register Valuators (NIRV). Het waarderingsvak is behoorlijk veranderd de laatste tijd, weet hij. ‘Ik ben sceptisch over een al te wetenschappelijke benadering van ondernemingswaarderingen. We moeten oog houden voor de praktijk. Maar hoe bepaal je de multiple als er geen actuele benchmark is, omdat er geen soortgelijke transacties hebben plaatsgevonden?’ 

Uitdaging voor waardeerders
De crisis heeft sowieso zijn weerslag op waarderingen. De risico’s zijn immers toegenomen. Maar deze tijd, waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, vraagt in veel gevallen ook om nieuwe businessmodellen, aangezien de cycli korter worden – met name bij IT- en internetgerelateerde bedrijven. ‘Dat brengt een uitdaging voor waardeerders met zich mee. Als we optreden als deskundige in juridische geschillen hebben we veelal één waarde-bedrag nodig, terwijl het logischer is om een bepaalde waarde-range aan te geven.’ Den Hertog geeft aan dat de uitgangspunten van het management en toekomstscenario’s veel belangrijker zijn geworden bij het bepalen van de waarde van een bedrijf. ‘Welk scenario is het meest realistisch? Dat bepaalt voor een belangrijk deel de waarde en verdient nog meer dan ooit alle aandacht van de waardeerder. Ons vak is er interessanter op geworden.’ 

Peter den Hertog - Grant Thornton

Meer fusies en overnames
Den Hertog heeft goede verwachtingen voor de fusie- en overnamemarkt in 2014. ‘Exporterende bedrijven doen het echt goed nu, net als innovatieve bedrijven. Er is veel interesse vanuit het buitenland voor Nederlandse bedrijven die echt iets unieks bieden. Zorg er wel voor dat je echt USP’s hebt. Heb je die niet, dan moet je je in de nieuwe wereld echt afvragen wat je toegevoegde waarde is.’ 

Dit artikel is eerder geplaatst in het blad van Brookz, een platform voor fusies & overnames.

Nieuws

Meer nieuws over