Slimme mobiliteit oplossing voor files en volle treinen

14 mei 2014 Consultancy.nl

Niet meer asfalt of meer spoor, maar slimmer omgaan met mobiliteit is de oplossing voor files en overvolle treinen. Technologie en informatie zorgen ervoor dat reizen effectiever, veiliger en duurzamer wordt. Dat is beter voor de reiziger, de leefbaarheid en de BV Nederland, stellen Laurens Lapré en Dirk de Groot van adviesbureau CGI.

Nederlanders reizen graag en veel en dat neemt toe, waardoor er tegenwoordig ook op zondag files staan. De filedruk is weliswaar afgenomen, mede door de verbreding van snelwegen. Maar de grenzen van nog meer asfalt zijn inmiddels bereikt, financieel en ruimtelijk. Om de grote personen- en verkeersstromen in goede banen te blijven leiden is steeds meer IT nodig. Als vroeger in een stad de informatieborden die verwijzen naar parkeergarages het niet deden, was dat geen groot probleem. Als dat nu gebeurt, staat het verkeer door de toegenomen drukte al snel vast.

We zijn afhankelijk geworden van deze systemen. “Als deze falen, heeft dat een groot negatief maatschappelijk effect. Dat geldt voor allerlei verkeersmanagementsystemen, van de borden met file-informatie tot de software die sluizen bestuurt”, zegt Laurens Lapré, Business Consultant Mobility bij CGI. Het ontlokt hem en zijn collega Dirk de Groot, VP Infrastructuur & Milieu bij CGI, de uitspraak dat IT niet meer ondersteunend is aan verkeersmanagement, maar dat verkeersmanagement IT ís.

Lange file - CGI

Persoonlijk reisadvies 
CGI heeft in Nederland haar eigen expertisecentrum op het gebied van verkeer en vervoer. Driehonderd professionals doen er onderzoek en ontwikkelen er mobiliteitsoplossingen. Wereldwijd zijn dat er zo’n 3.000. Ze ontwikkelen een breed scala aan oplossingen, zoals informatiesystemen die helpen om beter te anticiperen op dreigende verkeersopstoppingen en diensten die ervoor zorgen dat transporteurs vrachtwagens zo min mogelijk leeg laten rijden. “We baseren onze oplossingen uitsluitend op bewezen technologie. Daar kun je al heel veel mee, veel meer dan de meeste mensen zich realiseren”, zegt De Groot. Een belangrijke ontwikkeling is de overgang van syste men voor iedereen, zoals de informatieborden langs de snelweg, naar persoonlijke informatievoorziening.

Ruim tweederde van alle Nederlanders heeft inmiddels een smartphone. Dat biedt de mogelijkheid voor een persoonlijk reisadvies. “Daar ligt de oplossing voor effectievere en duurzamere mobiliteit”, zegt De Groot. Omdat CGI zoveel verschillende systemen ontwikkelt en beheert, kunnen verrassende combinaties en diensten ontstaan. Lapré noemt als voorbeeld dat als informatie uit agenda’s en routesystemen wordt gecombineerd, de deelnemers aan een overleg via hun smartphones naar de voor hen meest logische locatie kunnen worden geleid. Dit soort toepassingen staat ook centraal in het programma ‘Beter Benutten’ en het ‘Nationaal actieprogramma Connecting Mobility’, die CGI met haar expertise ondersteunt*.

Persoonlijk Reisadvies - CGI

Intelligent verkeersmanagement 
Verkeersmanagement wordt steeds intelligenter, mede dankzij de ontwikkelingen in open data en big data. Dankzij open data kunnen gegevens worden gedeeld en gecombineerd voor oplossingen, zoals een app die een automobilist naar een lege parkeerplek leidt of de treinreiziger naar een zitplaats. Met de analyse van big data kan beter geanticipeerd worden op verkeersdrukte. Bovendien kan dit soort data in een simulatieomgeving worden gebruikt om te onderzoeken welke maatregelen het meeste effect hebben. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld zien wat het effect is als op zaterdag gratis buiten het centrum geparkeerd kan worden.

Rijk, provincies en gemeenten zijn momenteel bezig om een nieuwe generatie verkeers-managementsystemen te implementeren, waarin simulatie een veel belangrijkere rol zal spelen. Omdat verkeersstromen niet ophouden bij de bestuurlijke grenzen, is het evident dat de informatie uit deze systemen toegankelijk moet zijn. Daarom worden ook op veel plekken de knooppunten in dit dataverkeer vervangen, een soort marktplaatsen waar deze informatie is te koppelen. “Op deze manier kun je veel beter verkeersstromen analyseren en kun je patronen gaan herkennen. Je gaat veel breder en daardoor heel anders naar vervoersstructuren kijken”, zegt Lapré. Met als uiteindelijk gevolg dat reizigers snel en comfortabel op de plaats van bestemming komen en Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar blijft.

* Het nationaal actieprogramma Connecting Mobility van het ministerie van IenM is gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan weggebruikers met betrouwbare en actuele informatie, en tegelijkertijd op het realiseren van effectiever en efficiënter verkeersmanagement. Beter Benutten richt zich op 20% minder files op de drukste punten in Nederland.  

Nieuws