Ecofys helpt EC met Environmental Footprint pilot test

18 maart 2014 Consultancy.nl

De komende drie jaar gaat de Europese Commissie (EC) de nieuw ontwikkelde Environmental Footprint methoden voor producten en organisaties testen. Duurzaamheidsspecialist Ecofys ondersteunt de EC bij de grootschalig pilot test.

Het fenomeen is bekend: als gevolg van de toenemende focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaam consumeren, is het aantal groene labels en producten immens gestegen de afgelopen jaren. Volgens een recent onderzoek van de EC is 48% van de Europese consumenten overrompeld door de stroom van milieutechnische informatie die zij ontvangen. Dit heeft een negatief effect op hun bereidheid groene aankopen te doen.

Ecofys - Duurzame producten

Voor bedrijven die opereren binnen Europa vormt de jungle van verschillende methodes en labels een enorm obstakel of zelfs kostenpost. Een voorbeeld: een onderneming die groene producten wil verkopen in de UK, Frankrijk, Italië en Zwitserland zou in ieder land* een verschillende methode moeten toepassen. Om de efficiëntie en transparantie in de markt de verbeteren, heeft de EC vorig jaar een Communication gepubliceerd – genaamd ‘Building the Single Market for Green Products’ met als belangrijkste doelen: het harmoniseren van de nu toegepaste footprint-methodes en het verbeteren van de vergelijkbaarheid van footprint data binnen respectievelijk productgroepen en sectoren.

PEF en OEF

De Communication ‘Building the Single Market for Green Products’ beveelt het gebruik aan van twee methoden om de milieu-impact te meten van een product over de hele levenscyclus of van een organisatie over de waardeketen: de Product Environmental Footprint (PEF) en de Organisation Environmental Footprint (OEF). De komende drie jaar zullen PEF en OEF in diverse pilots worden getest en geëvalueerd door experts van de EC, overheden en private sector organisaties. Na voltooiing zal er een beleidsevaluatie plaatsvinden waarin zal worden bepaald voor welk beleid de methodes de basis kunnen vormen.

Single Market for Green Products Initiative

Pilot

Om de pilot te managen heeft de EC de hulp ingeschakeld van drie externe partners: Ecofys, PRé Consultants en RDC Environment. Ze zullen dienen als Technische Helpdesk tijdens de gehele pilotfase. Adviesbureau Ecofys is verantwoordelijk voor het algehele projectmanagement, en samen met partners van het consortium zullen ze training bieden aan de pilottesters, en eveneens technische ondersteuning aan de pilots. Tot slot zal het consortium de pilot test evalueren en aanbevelingen doen aan de Europese Commissie.

* In Frankrijk zou het een milieu-assessment moeten doen in lijn met de Franse methode (BP X30-323); In de UK zou het een analyse moeten uitvoeren volgens PAS 2050 of WRI GHG Protocol; in Zwitserland zou het de Zwitserse aanpak moeten toepassen (nog in ontwikkeling);  in Italië zou het zich moeten voegen bij het door de overheid erkende carbon footprint scheme.

Nieuws

Meer nieuws over