Overwerk aan orde van de dag in consultancybranche

02 december 2013 Consultancy.nl

Consultants werkzaam in de top van de adviesbranche werken veel meer uren dan in hun contract is afgesproken. Meer dan driekwart van de adviseurs werkt structureel over, gemiddeld voor bijna tien (onbetaalde) overuren per week. Dat blijkt uit het ‘Consultancy Arbeidsmarktonderzoek 2013’ van Consultancy.nl en Berenschot, een onderzoek onder meer dan 700 adviseurs naar arbeidsvoorwaarden en HR trends in de consultancybranche.
 
Op de vraag “Werkt u meer uren dan uw contracturen?” geeft maar liefst 77% aan dat dit het geval is. De mate van overwerk ligt gemiddeld, van junior adviseurs tot partners, op 9,5 uur per week.
 
Overuren van Consultants per rank
 
Hoewel het overwerk percentage ongeveer gelijk is tussen beide seksen – respectievelijk 77% van de mannen en 74% van de vrouwen – laten de resultaten zien dat wanneer consultants overwerken, mannen dit structureel 1 a 2 uur meer per week doen. Naarmate adviseurs stijgen op de carrièreladder, groeit ook het gat tussen de seksen, wat volgens de onderzoekers met name te wijten is aan de aard van de baan in combinatie met de loopbaankeuzes die vrouwen (moeten) maken in hun dertiger jaren.
 
“Overwerken in de top van de consultancybranche heeft zich ontwikkeld als een ‘normaal’ onderdeel van de baan” zegt Larry Zeenny, onderzoeker van Consultancy.nl. “Ongeacht het niveau van een adviseur of de werkgever, is de kans erg hoog dat overwerk nodig is of zelfs verwacht wordt”. Wel komt naar voren dat het type adviesbedrijf een belangrijke rol speelt in de mate van overwerk. Zo werken consultants bij kleinere kantoren minder vaak en minder lang over dan bijvoorbeeld collega’s bij de Big 4. “Strategy consultants spannen de kroon, waar alle respondenten aangeven structureel over te werken en werkweken van 55+ uur standaard lijken te zijn”.

Overuren per type adviesbureau

Overwerkcultuur

Volgens Hans van der Spek, HR expert en onderzoeker van Berenschot, geven de onderzoeks-resultaten schrijnend weer hoe de adviesbranche met een overwerkcultuur kampt. “Dat adviseurs structureel lange uren maken is een bekend fenomeen”. Het grote verschil met andere sectoren zit in het feit dat werkgevers in de meeste gevallen weinig of zelfs niks stellen tegenover overgewerkte uren. “85% van de consultants geeft aan geen formeel overwerk-regeling te hebben, wat in feite betekent dat ze onbetaald werk verrichten”. Dit kan deels worden verklaard door het feit dat de adviesbranche geen branchebrede CAO kent zoals bijvoorbeeld in de bouw of retail, maar ook deels door de cultuur die geschept wordt”.

Nieuws

Meer nieuws over