PNO Consultants: Innovatiesubsidies wijzigen in 2014

31 oktober 2013 Consultancy.nl

Als gevolg van het Belastingplan 2014 zijn de WBSO en RDA innovatiesubsidies gewijzigd. Dit kan grote gevolgen hebben voor het midden- en kleinbedrijf en ondernemers. Dit stelt Bas Schokker van PNO Consultants, een adviesbureau gespecialiseerd in subsidies, tegenover het Eindhovens Dagblad.

De overheid biedt diverse subsidieregelingen aan innovatieve ondernemingen, zowel van groot als klein formaat. Voorbeelden zijn de WBSO-subsidie, de RDA-aftrek en de innovatiebox. Voor het jaar 2014 heeft de overheid diverse aanpassingen doorgevoerd in de hoogte van deze subsidies en de voorwaarden waartegen deze subsidies kunnen worden afgenomen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de bedrijven die deze subsidies afnemen. Een beknopt overzicht:

WBSO

De subsidie Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is in het leven geroepen zodat organisaties die R&D activiteiten hebben een aftrek op de loonkosten kunnen ontvangen voor de werknemers die R&D werkzaamheden verrichten. Afhankelijk van de grootte van een bedrijf wordt een bedrag vastgesteld. Zo krijgen bijvoorbeeld grote multinationals als Philips Research en ASML het maximale subsidiebedrag van €14 miljoen. Het MKB ontvangt beduidend minder subsidie.

PNO Consultants - Innovatiesubsidie

De overheid heeft voor het jaar 2014 enkele wijzigingen voor de WBSO subsidie doorgevoerd die volgens de adviseur de kleinste ondernemers zal raken en de middelgrote bedrijven juist ten goede zal komen. Zo stijgt weliswaar het totale subsidiebedrag dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld naar €756 miljoen, maar wordt het subsidiepercentage van 38% naar 35% verlaagd. Dat percentage heeft betrekking op de eerste €250.000 van gemaakte loonkosten, waar dit eerder nog €200.000 was. De subsidie voor kosten die daarboven gemaakt worden zal niet veranderen – deze ligt nu op 14%.

RDA

De subsidieregeling Research & Development (RDA) geeft bedrijven de mogelijkheid om een percentage van gedane investeringen, zoals bijvoorbeeld gekochte apparatuur of materialen voor een laboratorium, af te trekken van de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. Binnen de RDA subsidie zal voor 2014 een verhoging plaatsvinden van 54% naar 60%, aldus Schokker.

Innovatiebox

Tot slot kunnen organisaties gebruik maken van de Innovatiebox. Deze subsidie houdt in dat bedrijven die winsten behalen uit octrooien of WBSO initiatieven in een gereduceerd belastingtarief mogen vallen en niet de standaard 25%. Voor 2014 zal deze subsidieregeling overigens niet veranderen. 

Nieuws

Meer nieuws over