Ecofys helpt California met CO2 emissiehandelssysteem

24 oktober 2013 Consultancy.nl

In de afgelopen maanden heeft een consortium van bedrijven, geleid door het Nederlandse adviesbureau Ecofys, de staat Californië geholpen met het vormgeven van een handelssysteem voor CO2-emissies. Met het programma wordt de Amerikaanse staat gezien als een van de voorlopers in de Verenigde Staten op het gebied van klimaatbeleid.

De California Air Resources Board (CARB) heeft de taak om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in de staat gezond en zo schoon mogelijk is. Een van de prioriteiten is de beperking van de emissies van broeikasgassen – het doel is de broeikasgassen tegen 2020 terug te brengen naar het niveau van 1990. Om dit te realiseren zijn er diverse beleidsinstrumenten geïntroduceerd, waaronder het zogenaamde ‘cap-and-trade’ programma.

Ecofys - Californie

Cap-and-trade program

Het ‘cap-and-trade’ programma maakt gebruik van marktwerking en werkt als volgt. Bedrijven die grote koolstofvervuilers zijn in Californië moeten een ‘emissierecht’ inleveren voor iedere ton aan koolstofvervuiling die zij produceren. De CARB stelde een vaste hoeveelheid van deze vergunningen beschikbaar om een bovengrens (cap) te stellen aan de broeikasgasemissies. Bovendien wordt de hoeveelheid emissierechten, de cap, verminderd naarmate de tijd verstrijkt. Doordat het aantal rechten beperkt is, krijgen ze een waarde, waardoor de deelnemers een financiële prikkel en verplichting hebben om hun processen te verduurzamen. De vergunningen kunnen gekocht en verkocht worden – de “trade” in cap-and-trade – zodat groene bedrijven overvloedige vergunningen aan de zware vervuilers kunnen verkopen.

Broeikasgasemissie benchmarks

Om de lokale industrie te beschermen, worden veel emissierechten gratis uitgegeven aan diverse bedrijven in de regio. Het grootste gedeelte van de overige rechten wordt geveild. Eerder dit jaar huurde CARB een consortium in – bestaande uit adviesbureau Ecofys, de University of California, Berkeley en Northwestern University – om broeikasgasemissie benchmarks op te stellen. Deze benchmarks worden gebruikt om de hoeveelheid gratis emissierechten per bedrijf te bepalen.

Ecofys - Broeikasgasemissie benchmarks

Ecofys project manager Paul Blinde legt uit: “We hebben ons vooral gericht op raffinaderijen en de producenten van voedselproducten zoals ingeblikte tomaten, chips, zuivel, suiker, enz. De grootste uitdaging was om benchmarks op productniveau te maken terwijl producenten veelal meerdere producten maken en productieprocessen vaak geïntegreerd zijn”.

Verolgstappen

De resultaten van het project worden gebruikt door de Air Resources Board bij het voorstellen van wetswijzigingen over het uitdelen van gratis emissierechten. Indien deze worden goedgekeurd zullen bedrijven in de betreffende sectoren straks emissierechten ontvangen op basis van geverifieerde productiegegevens die zij jaarlijks zullen moeten aanleveren.

Nieuws

Meer nieuws over