BDO: Commissaris worstelt met maatschappelijke druk

15 oktober 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Commissarissen hebben steeds meer moeite met de maatschappelijke verwachtingen van toezicht. Dat blijkt uit een onderzoek van BDO, gehouden onder tientallen commissarissen.

Dat er meer publiekelijk verantwoording moet worden afgelegd, daar zijn commissarissen het over eens. Bijna 90% van de commissarissen geeft aan geen probleem te hebben met het geven van meer transparantie naar stakeholders (kolom 1). Ook vindt een grote meerderheid van toezichthouders (75%) dat ze hiermee niet voor de voeten lopen van bestuurders, die operationeel verantwoordelijk zijn voor de organisatie.

BDO - De Dialoog 2 2013

Ondanks het feit dat commissarissen open staan voor het publiekelijk afleggen van verantwoording, zegt 75% van een toegenomen maatschappelijke druk te ervaren (kolom 2). Sommige respondenten geven aan zelfs “grotere achterdocht en wantrouwen” te voelen. Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat de verwachtingen rondom toezicht te hoog zijn gespannen (kolom 3).

Volgens Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar Governance in de Semipublieke Sector aan TiasNimbas Business School, is er sprake van een paradox: “Enerzijds mogen de verwachtingen aan commissarissen best hoger, met name als het gaat om de dialoog naar buiten. Tegelijkertijd kan de commissaris ook niet alles: toezicht is geen verzekering tegen missers. Toch: het opereren in dit spanningsveld is nu juist een van de belangrijkste kwaliteiten van een toezichthouder”.

BDO - Commissarissen Onderzoek

Zelfreflectie

De hoog gespannen maatschappelijke verwachtingen rechtvaardigen stevige zelfreflectie, vinden de commissarissen. 90% van de ondervraagden geeft aan dat er periodieke zelfevaluaties worden uitgevoerd. In de helft van de gevallen wordt daar externe hulp bij ingeschakeld. De uitkomsten van de evaluatie worden voornamelijk met de Raad en het bestuur gedeeld (51%). In een kwart van de gevallen wordt een verslag ervan opgenomen in het jaarverslag.